05-05-08

PINKSTEREN, Feest van de H. GEEST

jg10-wk5-jmk-jonger9

 

 

Pinksteren, feest van de Geest...

Hoop, moed en troost, aan allen dan, die het Pinkstervuur verwachten…

Achtergrond bijbelteksten:

Leviticus 23: 15-21, Deuteronomium 16: 1-8, Handelingen 2

 

Handelingen 2

Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen.

Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die hun de Heilige Geest ingaf.

Toen de leerlingen naar buiten kwamen, raakten de omstanders in verwarring, omdat ieder hen in zijn taal hoorde spreken. Zij begrepen er niets van, vroegen zich af: hoe kan dat? Hoe komen ze aan al die wijsheid, hoort hoe ze spreken over die geweldige dingen die God aan hen en ook aan ons gedaan heeft?

De mensen stonden als aan de grond genageld, verbaasd en wisten niet wat zij ervan moesten denken.

Zij zeiden tegen elkaar: wat heeft dit toch te beteken?

 

Pinksteren is vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart.

De dag dat Jezus’ vrienden bij elkaar zijn. Het is ook de dag van het Joodse oogstfeest. Het eerste wat geoogst wordt, wordt uit dankbaarheid aan God afgestaan. Nu wordt de eerste oogst ook binnen gehaald aan mensen die de Heilige Geest gegeven zijn. God haalt Zijn oogst binnen aan gelovigen die in het offer geloven van God in Jezus aan de mensheid.

 

Pinksteren is het feest van de Geest.

Vuur, begeestering van boven wordt over de gelovigen uitgestort en hierin maakt de Geest geen uitzondering in rijk- arm, in diploma's, in afkomst, in nationaliteiten, nee 'over alle vlees wordt de Geest uitgestort'.

 

Opstanding…

Met Pinksteren krijgen al Gods volgelingen door Zijn toedoen de Geest gegeven die ook al in Jezus werkzaam was.

Stond met Pasen nog Jezus uit de dood op, dan moedigt ons, diezelfde Geest aan, om ook op te staan. Om in navolging van Jezus en leerlingen: de wereld in te trekken en te vertellen van Gods vergevende liefde, van Jezus’ opstanding, van leven over en door de dood heen… een boodschap van zie op Jezus in Hem is al mogelijk.

Pinksteren zegt: Gods troost, Gods vuur, Gods licht is er voor iedereen..

 

God de groter Beweger, laat ons en de wereld zien:

Mijn Zoon leeft, Mijn liefde is onoverwinnelijk, in Jezus heb Ik U laten horen en zien...'geen schaduw, geen duisternis is blijvend', in welk verdriet, in welke stemming… ook deze schaduw gaat voorbij.

 

God zegt 'Hoort de Geest die ook in Jezus werkzaam was, die wil Ik ook u geven. Slechts met die Geest kan Ik u ontvlammen, moed en hoop geven opdat niet alleen Gij beweegt maar ook Gij getuigend anderen weet te bewegen voor Mij, U zelf en Uw naaste.’

 

Hoop, moed, en troost,

aan allen dan, die het Pinkstervuur verwachten...

 

 knock

Dankgebed

Dank voor het geloof…

 

Heer, ik dank u dat U onze gemeente hebt gesticht en dat ik me daarin veilig kan voelen.

Ik dank u dat er mensen zijn die zich om het goede van mijn ziel druk maken en me op weg helpen naar u.

Ik dank u dat ge ons Uw Woord hebt geschonken, dat ge de weg zijt, de waarheid en het leven.

Ik dank u dat u er bent, en dat u zo groot bent en bewonderenswaardig: u gaat mijn verstand te boven. Al kan ik u dan niet begrijpen, liefhebben mag ik u wel en u altijd toebehoren.

Ik dank u dat gij om mij geeft, ik dank u dat ge mij om uw vergevende liefde als Uw kind hebt aangenomen.

Ik dank u om Uw Zoon, ik dank U om het vuur, de troost, de moed en de hoop die Gij ons geschonken hebt door de uitstorting van Uw Heilige Geest met Pinksteren.

Hoe wonderlijk zijn Uw werken, hoe wonderlijk het geloof..

ik dank U Hemelse Vader voor het geloof,

Amen

 

15:30 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pinksteren, gebed |  Facebook |

02-01-08

MEDITATIE

IMG_2374_bewerkt-1
 

Uit een

Gallisch Gebedenboek

Uit het jaar 800

 

 

 

Geef ons, o G'd ,

zuiverheid van lippen,

een rein  en onschuldig hart,

nederigheid, kracht, geduld.

Geef ons de Geest van wijsheid en verstand,

van raad en sterkte,

de geest van kennis,

waardoor we deel krijgen aan U

en leren leven in uw vreze.

Geef ons altijd Uw aangezicht te zoeken

met heel ons hart, heel onze ziel, heel onze geest;

schenk ons in Uw gunst een hart,

dat voor Uw aangezicht verbroken en nederig is.

 

Allerhoogste, eeuwige, onuitsprekelijke Wijsheid,

doe weg van ons de duisternis van blindheid en onkunde;

hoogste en eeuwige Sterkte, bevrijd ons;

hoogst en eeuwig Licht, verlicht ons:

hoogste en eeuwige Barmhartigheid, wees ons genadig.

Amen

 

11:08 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gebed |  Facebook |