01-02-14

KERK ONDERWEG ...

 

 

brugge3.JPG

 

 

 

 

Meditatie

 

Jesaja 52;13 – 53;2 “De knecht des Heren.”

 

 

 

Wellicht te snel en voorbarig zijn we in de geschiedenis ervan uitgegaan dat we teksten uit het oude testament over de knecht des Heren direct kunnen toepassen op Christus. Beloften aangaande de knecht des Heren kunnen ook en nog steeds betrekking hebben op Israel. Ook waar we in de bovenstaande tekst lezen wat de knecht zal worden aangedaan en wat hem zal overkomen. Jesaja verteld ons van de aanstaande vernedering en de daarop volgende verhoging, maar van wie?

 

     Nu moeten wij in de uitleg van de tekst het een niet willen uitsluiten van het ander. De Messias is verbonden aan Israel; zij ondergaan dezelfde toekomst en staan onder dezelfde belofte. Wie Israel ziet, erkent wat over de Knecht is gesproken; veracht en als onwaardig! Toch heeft Israel zich in de lijdende Christus niet herkent en daarmee Gods belofte over haar niet geaccepteerd.

 

     Maar de belofte van God aangaande de knecht is door de afwijzing niet afgedaan. Nog altijd hebben de woorden van Jesaja profetische kracht. Wat in Christus werkelijkheid is geworden voltrekt zich aan Israel; veracht en als onwaardig. Het lijden met, aan en soms zelfs door Israel! Maar niet zonder hoop op verhoging.

 

     In deze periode zal de kerk weldra de lijdenstijd ingaan. De gemeente getuigt van de hoop die is in elke vorm van lijden, onderdrukking en verachting. Wij beleven de vernedering van het kruis in het geloof dat Christus is opgestaan en verhoogd. Wat Jesaja schreef is in Christus in vervulling geraakt; toch die vervulling is nog altijd gaande. Hij neemt Zijn volk mee in de vernedering en de verhoging; dat is Israel en de kerk. Elk van hen beide op door God bestemde wijze. De profetie is nog niet vervuld! Het woord van Jesaja is nog niet af en klaar, Gods toekomst is gaande.

 

     De knecht des Heren brengt ons niet het einde van het lijden, doch zegt het ons wel aan. Ook wat wij persoonlijk ervaren in nood, ziekte en verdriet; wij stellen het in het licht van de Opstanding. Het kruis verkondigt ons Zijn lijden en dood om onze ongerechtigheden en onze zonden waren op Hem. Maar Hij nam het op zich en droeg het weg en neemt ons op in Zijn verhoging. Van die belofte is nog nooit iets af gedaan!

 

 

 

Onze zieken

 

Nu het kerkblad voor twee maanden uitkomt wordt het lastig om actueel over de zieken in onze gemeente te schrijven. De wekelijkse nieuwsbrief geeft u informatie die meer nauwkeurig is. Toch zal niemand ontgaan dat sprake is van groot lijden en verdriet in ons midden. Machteloosheid maakt zich van een mens meester waar wordt toegekeken en waar christenen elkaar opdragen voor de troon van Gods genade en liefde. Wij hebben een machtige Heiland, een God van wonderen. Hij regeert over leven en dood, in Zijn handen ligt ons broze leven! Laten wij in liefde en geduld omzien naar elkaar en onze gebeden bij God brengen en vragen wat wij niet durven vragen… kent Hij onze gedachten en elk woord. Ons gebed is aanhoudend!

 

 

 

Vertrokken

 

In de eerste week van dit nieuwe jaar is ons gemeentelid Lotis vertrokken naar De Filippijnen. Daarmee is een einde gekomen aan een moeilijke en onzekere tijd. Niet alleen van overheidswege werd de druk opgevoerd, ook in de prive situatie werd de nood groter. Wij hopen dat Lotis in haar thuisland een nieuw bestaan mag opbouwen en in haar geloof dicht bij de Here zal blijven leven. We vinden het fijn en dapper van Danny om de draad weer op te pakken en de gemeente weer op te zoeken. We wensen hem sterkte en kracht; laten we om hem heen staan!

 

 

 

Nieuw binnengekomen

 

We zien regelmatig diverse nieuwe gezichten; daar zijn we dankbaar voor. Mensen weten onze kerk te vinden en voelen zich thuis. Wat geweldig goed dat gemeenteleden niet aarzelen om nieuwe gezichten aan te spreken en mee te nemen. Het is reuze belangrijk dat we gemeenschap vormen, ook in het vriendelijk omzien naar elkaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de ledenadministratie en we proberen alle mensen die betrokken zijn op onze kerk in kaart te brengen.

 

 

 

gesprek deken en ds (2).JPG

 

 

 

 

Kerkenraad

 

We zijn dankbaar dat ons team versterkt werd met Martin Flo als ouderling in de kerkenraad. We vinden het een aanwinst in spiritualiteit en daadkracht om samen de dienst aan de gemeente te mogen dragen. Martin zal naast het kerkenraadswerk actief blijven in de verkondiging en daarom niet altijd op zondagmorgen in onze kerk zijn.

 

     Erg gelukkig en gezegend zijn we met de toezegging van Moseray Kargbo om het kerkenraadswerk te komen ondersteunen. We mochten in hem een zeer betrokken gemeentelid ontmoeten en een gelovig mens met veel ervaring. Bovendien hopen we met de toezegging van deze broeder meer inzicht te krijgen in de diversiteit van onze gemeente; we zullen elkaar tot verrijking zijn. De Here zal er mee geprezen zijn.

 

     Bezorgd, maar hoopvol zijn we met Janny. Enige tijd geleden werd al wel duidelijk dat Janny een zwakke conditie heeft. verbetering is niet vanzelf komen aanwaaien; sterker, het werd gaande zorgelijker. Toch heeft Janny de vaste hoop dat het snel weer beter zal gaan; dat vraagt geduld en kracht. We wensen toe dat de Here haar weer snel tot het kerkenraadswerk zal aansterken.

 

Bestuursraad

 

Enkele zaken worden op dit moment door de bestuursraad ondernomen; deze actie is lastig en zwaar vanwege gebrek aan menskracht. De weinige leden van de raad hebben een grote verantwoordelijkheid te dragen. In elk geval zijn we verheugd dat de stad de begroting heeft goedgekeurd. Helaas moest de protestantse kerk samen met de RK parochies flink bezuinigen. Ook in onze begroting moest gesnoeid worden. Toch zijn we nog steeds erg dankbaar en bevoorrecht dat we onze kleine gemeente nog financieel draaiend kunnen houden en we onze roeping in de samenleving nog altijd kunnen realiseren. We zijn ons bewust dat alleen met snoeien meer groei zal zijn. Enkele kleine onderhoudswerken aan de kerk werden verricht en ook het orgel heeft groot onderhoud ondergaan. Een lastig agenda punt blijft de grond achter de kerk waarover het gebruik en het eigendom ter discussie staat. We hopen ondersteund door het stadsbestuur uit een impasse te kunnen komen.

 

 

Jongerenavond

 

Het plan is opgepakt door Michiel om op zondagavond met een aantal jongeren samen te komen. Inmiddels zijn al enkele ontmoeting geweest met muziek, gesprek en ontspanning. Iedereen is welkom!

 

 

 

Open Kerk

 

Om het kerkgebouw meer bekendheid te geven en onszelf als gemeente te presenteren zal onderzocht worden om op enkele zondagen de kerk open te stellen. We denken dan aan de middag (14.00-17.00 uur) om mensen te ontvangen die eens willen binnenlopen. Wellicht kunnen deze openstellingen worden gecombineerd met een tentoonstelling! Tegelijk hopen we mensen in aanraking te brengen met het evangelie. De eerste keer zal zijn op D.V. zondag 16 februari!

 

 

 

Vrouwenclub

 

Nog een beetje aarzelend worden de eerste stappen gezet om te komen tot een vrouwenclub; we hopen weer samen te komen op vrijdagavond 21 februari om 19.45 uur. Het is de bedoeling dat de vrouwenclub gaat bijdragen een de band in de gemeente. We willen elkaar ondersteunen, delen in de vreugde en luisteren naar elkaars verhalen. Samen willen we laten zien dat Gods koninkrijk van alle talen en alle culturen is.

 

 

 

brugge1 (2).JPG

 

 

 

 

Agenda D.V.

 

Vrijdag 7 februari 20.00 uur;                  Gebedskring

 

Maandag 10 februari 19.00 uur;             Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 12 februari 20.00 uur;           Bijbelkring

 

Zondag 16 februari 14.00 uur;                Open Kerk

 

Zondag 16 februari 19.00 uur;                Jongerenavond (kerk)

 

Vrijdag 21 februari 19.45 uur;                Vrouwenclub (kerk)

 

Maandag 24 februari 19.00 uur;             Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 26 februari 15.00 uur;           Kinderclub

 

Zondag 2 maart 19.00 uur;                     Jongerenavond (kerk)

 

Vrijdag 7 maart 20.00 uur;                      Gebedskring

 

Maandag 10 maart 19.00 uur;                 Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 12 maart 20.00 uur;               Bijbelkring

 

Zondag 16 maart 19.00 uur;                   Jongerenavond (kerk)

 

Maandag 24 maart 19.00 uur;                 Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 26 maart 15.00 uur;               Kinderclub

 

 

 

Zondag 30 maart 19.00 uur;                   Jongerenavond (kerk)

 

 

 

14:05 Gepost door Rony in Actualiteit, Algemeen, Liefde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-12-07

IK GELOOF

Geloof

 

 

Ik geloof in een kerk

die haar deuren openzet,

waar iedereen welkom is

en niemand uitgesloten wordt,

 

die geen rangen en geen standen kent,

maar waar allen van hoog tot laag

werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn,

 

die haar eigen grenzen overschrijdt

en een tafel bereidt voor allen

die zich tot Jezus Christus bekennen,

 

die het Woord van G’d in dialoog belijdt

en waar communio hand in hand gaat

met communicatie,

 

die niet heerst maar dient,

waar recht gedaan wordt voor allen,

 

die niet denk aan eigen roem

maar de kleinen eert

en optilt uit hun vernedering,

 

die op uittocht is

uit het land van de slavernij

en op weg is

naar werkelijke bevrijding voor allen,

 

die haar crisis te boven komt

en blijft getuigen

van de hoop die daar leeft.

 

 

Abt Baeten

(Tekst in de kapel van de pelgrimshoeve Kafernaüm,
Vessem, aan het Pelgrimspad van Amsterdam naar Visé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:22 Gepost door Rony in Liefde | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, belijdenis, kerk |  Facebook |

06-12-07

ALS BUITEN ALLES DONKER IS


 
DSC05653s

 

 

 

 

 

 Als buiten alles donker is

mijn vrienden mij niet verstaan

dan wend ik mij van hen tot U

vind liefde in Uw ogen.

 

Als alles donker is

en ik mijn ziel veracht

dan wend ik mij van mij tot U

vind liefde in Uw ogen.

 

Als Uw gelaat zo donker is

en Uw toorn mij bedreigt

dan wend ik mij van U tot U

vind liefde in Uw ogen.

 

 

Ibn Gabirol (+/- 1050)

 

10:27 Gepost door Rony in Liefde | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hoop |  Facebook |