05-12-13

Oud en nieuw in de kerk

 

 

IMG_3665.JPG

ONDER VREEMDEN

 

Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.

 

 Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

 

En altijd denkt het dat hij komen zal:
Vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht -
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

 

 

Ik wacht u, Vader van de overwal.

 

Ida Borkghart

 

 

 

 

 

 

 

Meditatie

 

“… meer dan wachters op de morgen!”

 

Psalm 130

 

 

 

Advent is een periode van inkeer, versobering en verstilling. Het is een tijd waarin we ons bewust zijn van de belofte van de komst van de Messias. Psalm 130 spreekt met groot verlangen naar de Verlosser. Zij aanschouwt wat om haar heen is en wordt doordrongen van de uiterste noodzaak. Er is geen heil meer te verwachten van mensen. Heelheid kan alleen nog van Hem komen. Israel is gebroken! Het volk is verduisterd en gaat haar eenzame weg in de nacht.

 

De kerk gebruikt deze oude profetie; de actualiteit daarvan strekt zich uit van Israel tot alle volken. Van het huidige Israel leren wij de hoop op wat eenmaal komen zal. Samen met haar wachters zien we uit op de oude stadsmuren naar een glimp van de nieuwe morgen. Maar de wereld is dit verwachten verleerd. Zij neemt het opgaan van de zon voor lief. Zij wacht niet meer met hoop, maar kijkt suffig en sloom, niet verder dan haar commerciele neus lang is. Kerst en advent is geworden tot een feestweek van culinair eten, cadeau’s en skivakanties. Meer dan ooit heeft zij haar hoop opgegeven en is gekomen tot de bittere acceptatie van haar lot; laat ons eten en drinken want morgen sterven wij. (I Kor. 15;32).

 

Toch vieren wij kerst! Christelijk en naar het evangelie met hoop en verwachting. Toch zien wij vanaf de hoge muren in de nacht en turen naar de eerste stralen van de Zon die opkomt in het oosten! Toch laten wij onze stem nog maar horen en zingen onze liederen van hoop en verlangen. Toch zijn we blij en dankbaar dat God Zijn belofte nog wil nakomen. Toch vieren wij kerst en laten ons het Licht niet afnemen; het kerstkind; de blijde boodschap; alles wat ons en de wereld zal doen verstaan dat God heeft omgezien naar de wereld; haar duisternis zal verlichten en haar nacht zal wegnemen. Dan zal zij zien en weten. Nog is het nacht, nog is het duister; maar waakt en wees wel toebereidt want Christus zal komen.

 

“De nacht is haast ten einde,

 

De morgen niet meer ver.

 

Bezingt nu met verblijden

 

De held’re Morgenster!” Gez. 130

 

 

 

Onze zieken

 

In deze december maand zal Gina Cneut meer te weten komen over het effect van de afgelopen periode en de behandelingen welke zijn ondergaan. Nu de derde kuur is ondergaan heeft het lichaam veel gegeven om telkens weer te kunnen herstellen. Ondertussen zijn bij het schrijven van het kerkblad oma en tante nog steeds te gast. Ook zij zijn dankbaar de gelegenheid te hebben om betrokken te zijn en te ondersteunen. We hopen en bidden dat 2014 voor het gezin een jaar mag zijn van herstel en het hervinden van kracht en hoop!  Enkele naamswisselingen ten spijt leven we mee met gemeenteleden die hoe dan ook en waar dan ook gehinderd worden door tegenslag en ongemak, eenzaamheid of stil verdriet. Zo hebben we broeder Harry de laatste tijd voornamelijk gezien met gips en/of verband. Inmiddels hoopt hij te zijn verlost van deze beperking; we bidden om een volledig herstel!

 

 

 

Welkom

 

We hebben bij Harry Houbrechts een groeiende blijdschap ontdekt. Niet zonder reden! Aan zijn zijde treffen we zijn vriendin Kristel, met wie hij een mooie toekomst in hoopt te gaan. We zijn dankbaar dat zij samen die toekomst met onze gemeente willen delen. Zij weten zich door God op elkaars weg geplaatst en volgen Zijn weg in dankbare gehoorzaamheid.

 

 

 

Bij de erediensten

 

In de komende periode zijn enkele “extra” diensten opgenomen; stemt u het af in uw agenda? In overleg met de organist zullen we proberen de gemeentezang tijdens de erediensten te optimaliseren. Enkele keren werden onbekende gezangen of psalmen gezongen. Door goed af te stemmen welke liederen voor de gemeente goed te zingen zijn willen we er op toezien dat we de lofzang uit volle borst gaande kunnen houden. Maar we zullen er samen ook voor waken dat we niet uitsluitend de bekende versjes zullen zingen. Ik beloof u beterschap!

 

Nog steeds staan kerkenraad en predikant graag open voor uw adviezen en of opmerkingen; we willen er graag van leren.

 

 

 

Kindernevendienst

 

In de adventsperiode hanteert de kindernevendienst het project van Vertel het Maar en draagt de naam; God geeft een nieuwe Koning. Op het prikbord zal wat meer zichtbaar gaan worden.

 

Achter op de nieuwsbrief treft u informatie!

 

 

 

Catechisatie

 

Op zaterdag 21 december D.V. zullen we een uitstapje maken naar Brugge; let op dit is voor de jongeren en de kids van onze gemeente. We worden ontvangen door de predikant van de Brugge, samen met de jongeren in de kerk van de VPKB aldaar. We krijgen wat te horen over het werk in de gemeente en de achtergrond van de kerk. Samen met de jeugd van Brugge eten we gezamenlijk waarna we een wandeling maken in de stad Brugge. Opgeven via het formulier (verkrijgbaar bij ds.) en inleveren in de kerk!

 

 

 

Bijbelkring

 

Woensdag 11 december om 20.00 uur hopen we weer bij elkaar te komen voor het lezen in Johannes; we nemen er weer een thema uit en na een korte inleiding spreken we samen en luisteren naar wat het Woord ons wil leren.

 

 

 

Vanuit de kerkenraad

 

Afgelopen maand was de kerkenraad bijeen. We bespraken een aantal praktische zaken rond kerst en daarnaast was er ruimte voor het pastoraat. Het meeste daarvan treft u aan in het kerkblad! We zijn dankbaar te mogen schrijven dat broeder Martin Flo zich beschikbaar heeft willen stellen als ouderling. Als geen verhindering zich zal opdoen zal Martin weldra gaan ingeroosterd worden en betrokken worden in het kerkenraadswerk. Dat is geheel niet onbekend, niettemin hebben we afgesproken de taken evenwichtig af te stemmen. Harry was namens de gemeente aanwezig bij de laatst gehouden synode vergadering in Brussel.

 

 

 

Vanuit het bestuur

 

Ook het bestuur heeft vergaderd en besprak een aantal gewichtige zaken waaronder de begroting en het meerjarenplan. De kerk zal haar uitgave moeten gaan terugdringen. Overleg met de stad zal uitwijzen of en waar kan worden bezuinigd. Groot belang is bij een goede relatie met de stad, daartoe was een afvaardiging op bezoek bij stadsmedewerkers en schepenen. In de komende periode zal aandacht gegeven worden aan besparende maatregelen ter isolatie. In overleg met de stad zal het bestuur het gesprek aangaan met de buren van de kerk ter voorbereiding op werkzaamheden aan de achterzijde van het kerkgebouw. Ook zal in 2014 het orgel grondig worden nagezien.

 

We danken allen leden van het bestuur en alle advies en medewerking vanuit de gemeente voor alle inzet.

 

 

 

Kerstboom

 

Op maandag 9 december zal de stad zo vriendelijk zijn om zonder kosten bij onze kerk een echte kerstboom te leveren. Deze zal moeten worden binnengebracht en stevig opgezet. Graag hebben we daarbij enkele helpende handen! Vrijdagavond 13 december zullen we de boom optuigen.

 

 

 

Kerstzangavond

 

Vrijdag 20 december om 19.30 uur hebben we een zangavond in de kerk. We zingen bekende kerst en adventsliederen. Er zal een programmaboekje zijn en na deze zangdienst is er gelegenheid koffie/warme chocolademelk te drinken. De kinderen van de kindernevendienst zijn ook welkom, we zingen ook enkele kinderkerstliedjes! Neem gerust uw vrienden mee voor een gezellige avond in kerstsfeer. De kerkdeuren staan open voor iedereen.

 

 

 

Open Kerk op Koopzondagen

 

Net als voorgaande jaren zullen we deuren van de Geuzentempel open zetten op de winkelzondagen van 15 december en 22 december. We nodigen voorbijgangers om een kijkje te nemen in onze kerk; de kerstboom te bezichtigen, een babbeltje te slaan (!) en een boodschap mee te nemen. We onderzoeken de mogelijkheid koffie te schenken. We zoeken enkele medewerkers voor dit stukje klein-zendings-werk! Reuze welkom.

 

 

 

Kerstdag

 

D.V. Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag zal de kerstfeest beginnen om 15.00 uur. Ook dan zal er een programmaboekje zijn! Na de dienst zullen we samen eten. Zoals vanouds hopen we op gerechten met bijzondere en unieke achtergrond. Dankzij zoveel verscheidenheid in onze gemeente zal ook de kerstmaaltijd veel bijzonderheden te beiden hebben. Iedereen is heel erg welkom.

 

 

 

Oproep keukengerechten

 

De dames (en culinaire heren) van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd voor het kerstfeest iets lekkers te maken. We hopen op gerechten afkomstig uit de diverse werelddelen. Deze maaltijd zal iets symboliseren van het kerstevangelie; namelijk dat Jezus geboren is voor alle volken op de gehele aarde. Wat zijn wij in de Geuzentempel geweldig blij dat we dat zichtbaar kunnen maken. Voor de dienst worden alle gerechten opgesteld!

 

 

 

Vrouwenvereniging

 

Met aan aantal dames zijn we bijeen gekomen om te spreken over een vrouwenclub. We hebben alle enquettes gelezen en zijn gekomen tot een naam; GeuzenVrouwenVereniging. En we kwamen tot een datum! Schrijf het allen in de agenda op; Vrijdag 18 januari 2014 om 19.45 uur in de Geuzentempel. We verklappen nog niet alles. Maar we gaan er een leuke avond van maken! De uitnodigingen volgen later. Alvast tot dan!

 

 

 

Contributie kerkblad Rondom de Geuzentempel

 

Frieda van Hal zal graag van u de contributie van het kerkblad 2014 gaan ontvangen. Zoals andere jaren weten we de kosten te beperken tot 5 euro. We hopen dat we deze bijdrage van u zullen gaan verkrijgen om dit door vele gewaardeerde werk te kunnen voortzetten. Bedenk maar eens dat een kerkblad nog wel eens onverwachte lezers kan bereiken en daarmee een goed woord van onze Heiland. Dat is toch mooi!

 

 

 

Bijdrage VZW

 

De VZW van onze kerk zamelt geld in voor diverse doelen binnen en buiten de gemeente. Naast praktische dingen die we soms zomaar over het hoofd zien, is de VZW er ook voor het diaconaal omzien van onze gemeente. Uit de kas van de VZW worden regelmatig goede doelen gesteund, aan hulp acties meegedaan of in stille nood ondersteuning geboden. Het mag tot onze christelijke dienst van barmhartigheid behoren om het werk van de VZW te ondersteunen.

 

Per persoon wordt een bijdrage verwacht van 2,50 euro; daarnaast zal een gift bijzonder op prijs gesteld worden.

 

VZW De Geuzentempel

 

Rek.nr. BE 53 0011 5641 0253

 

(o.v.v. lidmaatschap/gift)

 

Namens de VZW heel hartelijk dank!

 

 

 

Oud en Nieuw

 

De kerkenraad, het bestuur en de VZW wil graag de gemeente Gods zegen toebidden en haar heil en zegen wensen in het nieuwe jaar. Gezamenlijk spreken we ons verlangen uit dat onze gemeente in kerk en samenleving zal mogen bijdragen aan het Koninkrijk van God. Dat aan ons allen gelegenheid en tijd gegeven zal worden om iets van Christus door te geven. We wensen gezondheid en voorspoed. Dat onze gemeente verder gebouwd en gezegend zal mogen worden.

 

10:53 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-13

NOVEMBER IN ONZE KERK

Dressed to Shine III 1024.jpg

 

 

 

 

 

Meditatie

 

Spreuken 27;19

“Zoals water het gezicht weerspiegelt,

zo weerspiegelt het hart de mens.”

 

 

In de tijd van de spreukendichter was een spiegel een luxe die niet voor iedereen was. Het water was een goedkoop alternatief! Maar niet altijd betrouwbaar. Wie zijn gelaat onderzoekt in de spiegeling van het water wordt licht misleidt. Rimpelingen in het water, golven en deining vervormen de beeltenis en een kleine aanraking van de spiegeling doet haar snel verdwijnen. In de oudheid was vooral Narcissus die voortdurend in de war is vanwege zijn eigen beeltenis in het water en zelfs verliefd werd op wat het water hem voorspiegelde. Spreuken verondersteld in elk geval de menselijk drang om zichzelf te bewonderen! 

     Bewondering kan afnemen naarmate de schoonheid en bekoorlijkheid minder wordt. Vele zalfjes en smeersels ten spijt kan ook een medische ingreep niet altijd verhullen hoe de mens werkelijk is (geworden). Vroeg of laat toont de weerspiegeling de mens zoals deze voor hem staat; tot schrik, geruststelling of vreugde van de ijdeltuit.

     Maar Spreuken spreekt niet van de schoonheid van het gezicht, maar spiegelt ons met het hart. Een onrustig hart is als een golvende zee dat maar moeizaam in staat is een evenwichtig beeld te geven van de mens die zich spiegelt. Een wispelturig hart toont ons een mens die het maar niet kan vinden, die geen rust heeft, opgejaagd is.

     Toch een kalm hart dat vredig is gerustgesteld weerspiegelt een mens die zich geborgen weet en veilig in Gods hand. Een kalm hart zoekt niet haar zwakheid te verbergen maar legt het bij God neer. Zij zoekt haar schoonheid niet in wat voorbij gaat maar in wat blijvend is. Niet in wat zijzelf voortbrengt maar wat haar gegeven is.

     Een mens die het gelaat spiegelt zal daarom iets van Christus ontdekken, Zijn beelddrager zijn wij. Om stil en bedachtzaam in word en daad gestalte te zijn van de Heiland en de wereld Zijn schoonheid te doen ontdekken.

 

Zoals een oud lied in nieuw gestoken jasje zegt;

 

Schoonste Heer, Jezus, Heer aller Heren

 Lam van God en mensenzoon

 U wil ik prijzen, U wil ik eren

 Nu ik hier nader voor Uw troon

 

 Schoonste Heer, Jezus, Koning der koningen

 Uw naam aanbid ik mijn leven lang

 Niemand is mooier, niemand is heerlijker

 Ik zing voor U dit lofgezang

 

 Schoonste Heer Jezus, Machtige Vredevorst

 Heml en aard' buigt zich voor U neer

 Niets hier op aarde heeft zoveel waarde

 Als U, mijn Jezus, schoonste Heer

 Als u, mijn Jezus, schoonste Heer

 

Onze zieken

 

Zoals inmiddels voor velen duidelijk is geworden hebben grote zorgen zich opgestapeld bij het jonge gezin Cneut. Gina zal in deze weken een chemo-behandeling ondergaan in de hoop dat het meest gunstige resultaat kan worden bereikt. Daarmee is alles voor een moment stil gaan staan en ineens heeft nog maar een ding prioriteit. Langzaam maar zeker zijn zij bekomen van de eerste schrik en het zorgelijk vooruitzicht dringt door; maar niet zonder hoop en gedragen door een sterk geloof. We wensen en bidden kracht en sterkte om dit kruis te dragen en geloof en vertrouwen om het te doen met Jezus; onze Kruisdrager.

     Inmiddels weer enigszins hersteld is br. Harry na een val met als resultaat een gekneusde arm. Ook zr. Janny was voor een kort moment in het ziekenhuis waar de onderzoeken geruststellend waren. Daarmee is echter niet alles opgelost. We wensen herstel toe!

     Veel hoop en verwachting had dhr. Hal van de nieuwe mogelijkheden voor de mobiliteit (lopen). Toch blijkt dat het minder eenvoudig is dan gedacht. Geduld en acceptatie blijven belangrijk en daarmee wensen we sterkte.

 

Bij de Erediensten

 

We zijn blij en dankbaar met de getrouwheid in het kerkbezoek, steeds vaker zien we nieuwe gezichten en vrienden die voor korter of langere tijd even minder zichtbaar waren. We willen graag een gastvrije gemeente zijn waarin het Woord centraal staat en Christus zichtbaar wordt gemaakt. Dan hebben we elkaar erg nodig in de band van liefde en respect.

Misschien ontdekt u afwijkende dingen of nieuwe elementen in de erediensten. Niet altijd weet ik wat gebruikelijk is/was, soms ontdekt u ook enige voorkeur van mijzelf. Het is voor mij en de kerkenraad belangrijk te van u te vernemen als u vragen hebt of opmerkingen ten aanzien van de erediensten.

 

Catechisatie

 

Catechisatie wil zeggen onderricht/onderwijs in de dingen van geloof en kerk. Het is was de gemeente aanbied aan jongeren om hun ouders te ondersteunen in hun taak om het geloof in Jezus Christus verstaanbaar door te geven. De commissie van de Geuzentempel heeft in het voorbereidingstraject op onze overkomst duidelijk gemaakt dat Roeselare behoefte heeft aan het werk onder jongeren. Inderdaad heeft onze gemeente een niet te onderschatten groep jeugd. Samen dragen we de verantwoordelijkheid de jonge generatie te helpen en te ondersteunen in hun ontwikkeling als christen in de samenleving.

Tijdens catechisatie spreken we met elkaar over het geloof en de manier waarop jonge mensen daar in staan. Wat zij tegen komen in de wereld, wat lastig is en mooi. We leren van de Bijbel over hoe God trouw is aan Zijn volk Israel en dat die getrouwheid ook belangrijk is voor ons. We ontdekken hoe Jezus voor ons de Zaligmaker is en de Verlosser. Het is een uitdaging een juiste afstemming te maken waardoor de jeugd het leuk vindt, gezellig en leerzaam.

Leeftijd vanaf (ongeveer) 11 tot 16 groep 1 op maandag 19.00 uur tot 20.00 uur

Leeftijd vanaf (ongeveer) 17 groep 2 op maandag van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Neem contact op met de ds! Je bent altijd welkom!

 

Kinderclub

 

Op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur voor kinderen tot (ongeveer) 12 jaar. Naast knutselen wordt een Bijbelverhaal gelezen en is een kleine verwerking, liedjes en gebed.

Neem contact op met de ds. Je bent altijd welkom!

 

Gebedskring

 

Vrijdag 1 november komen we samen om 20.00 uur onder leiding van ds. We verzamelen enkele gebedspunten uit de gemeente, kerk en samenleving, we spreken met elkaar af hoe we de diverse punten benoemen in ons gebed en in een kring gebed geven we aan allen de gelegenheid hard-op of zacht te bidden of te luisteren naar het gebed van anderen. Het belang is dat u er bent en dat we samen een biddende gemeente zijn.

 

Bijbelkring

 

Woensdag 13 november om 20.00 uur komen we weer samen voor de Bijbelstudie. We lezen in Johannes en denken na over zijn weergave van het evangelie van Jezus Christus. De teksten kunnen aanleiding zijn voor gesprek over de diverse elementen van het kerkelijk leven en ons geloofsleven. Natuurlijk mag u van mij een gedegen voorbereiding verwachten, Bijbelkring is er voor ons samen waarmee ik hoop te zeggen dat de ruimte voor het geloofsgesprek belangrijk is.

Voor tips en opmerkingen/vragen neem gerust contact op met ds.

 

Vrouwenclub/bijeenkomst

 

Bij het uitkomen van het kerkblad worden enkele plannen ondernomen om te komen tot het opstarten van een vrouwenclub. We hebben onderzocht wat de mogelijkheden en verwachtingen zijn en vele van u hebben gereageerd. We denken nu aan regelmatige bijeenkomsten waarbij we een bijbels onderwerp ter sprake brengen (inleiding) en samen dienstbaar zijn aan de kerk en de samenleving. We proberen daarbij gebruik te maken va de verscheidenheid en achtergronden van elkaar en de gaven/talenten inzetten tot opbouw van de gemeente. We hopen dat het ook gewoon gezellige ontmoetingen voor vrouwen zullen zijn waarbij we elkaar ook in praktische dingen kunnen ondersteunen of helpen; samen delen in vreugde en tegenslag.

We hopen snel tot ziens!

 

  

Inburgering voor de ds.

 

Dat was nodig, een introductieweek voor predikanten vanuit het buitenland en nieuwe predikanten vanuit het binnenland. Ik heb met veel vreugde kennis genomen van de praktijk van de VPKB; soms een chaotische organisatie waarin maar zo weinig gemeenschappelijk lijkt te zijn. Toch ook en zoveel een kerk met een gezamenlijke roeping en getuigenis. Mijn eerste ervaring met de tweetaligheid van België, zoals u na zondag ook hebt gemerkt! Omdat ik tijdens deze week enkele collega’s heb ontmoet in de nabije omgeving van Roeselare hebben we het voornemen in de toekomst –bij gelegenheid- elkaar op te zoeken ter geestelijke vorming, ondersteuning en praktische afstemming van eventueel gezamenlijk te ondernemen activiteiten.

 

Groet uit IJmuiden

 

De Hervormde Gemeente IJmuiden-West laat hartelijk groeten en was blij verrast met de warme ontvangst tijdens de intrededienst van haar oud-predikant. Zij waren erg onder de indruk van de kleine gemeente met een krachtige uitstraling, het mooie gebouw en de gezellige stad en bovenal lieve en aardige mensen.

 

Veel dank

 

Inmiddels zijn we 2 maanden verder na de intrede. We hebben het huis (redelijk) op orde, en ook in de gemeente hebben we de eerste stappen gezet. Tijd om een dankwoord te spreken/schrijven voor zoveel hartelijkheid en goede zorg zoals we die bij onze overkomst en vestiging hebben ervaren en de inzet om met vereende krachten ons huis voor ons gezin geschikt te maken . We weten ons gezegend met een hechte dankbare gemeente.

Namens mijn vrouw en kinderen,

ds. L.P.J. van Bruggen

11:39 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

29-08-13

MEDITATIE

2 Korinthe 3; 2 en 3

 

         U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen:  u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. 

         Daar stond hij dan, de nieuwe dominee van Roeselare. Van hem en zijn vrouw, samen met nog enkele leden van de Geuzentempel was een foto opgenomen in de krant en nog wel op de voorpagina stond een verwijzing naar een interview over zijn komst naar de protestantse gemeente van Roeselare. Een positieve weergave van een aangenaam gesprek met de journalist, en daarmee een mooie aanbeveling voor onze kerk. Het was goed om te merken dat de pers de protestantse kerk en haar werking in kerk en samenleving zo zorgvuldig heeft weergegeven voor de lezers in de stad en omstreken. Daarmee kunnen wij ons voordeel doen! Of beter gezegd daarmee kunnen wij bijdragen aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God en de gestalte van Christus onder de mensen. Zoals van de gemeente verwacht mag worden!

        Zo lezen we de woorden van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Hij geeft ons het voorbeeld van de brief welke door velen gelezen en aan velen gestuurd wordt. Zoals wijzelf zijn; beelddrager van Christus, te zien en te lezen. Niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God.

        Niet alleen de gemeente als zij een nieuwe predikant ontvangen gaat, maar wijzelf heel persoonlijk waar wij getuigenis geven van wat in ons hart is. Zal een christen daarom niet aarzelen om een woord van Hem te spreken en in daad zichtbaar te maken waartoe wij geroepen zijn. Om van Zijn Kerk opwekkend en uitnodigend te spreken en om de lezers aan te zeggen dat wij een machtige Heiland hebben die zondaren redt en woorden heeft van eeuwig leven.

        Eenvoudig? Nee, geheel niet! Paulus bemoedigt zijn lezers en wekt ze op om trouw te zijn en vooral niet na te laten elke gelegenheid te baat te nemen. Inderdaad zijn er momenten dat wij moeten zoeken om zo van Christus te spreken dat het niet tot aanstoot zal zijn, maar Zijn liefde gekend zal worden. Dat moeten we ook leren en telkens weer opnieuw keuzes maken. Maar de krant in Roeselare heeft –wellicht meer dan de beste journalist begrijpen kon- onze aanbevelingsbrief gepubliceerd en daar was geen inkt voor nodig.

                                                                                                Groet, ds. Van Bruggen

11:22 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |