05-03-14

Overlijden

De Protestantse Kerk te Roeselare (VPKB) geeft kennis van het overlijden van

 

Gina Maria Acosta

Bestuurslid en voormalig kerkenraadslid.

Wij verliezen in Gina een gewaardeerde en inspirerende zuster van de gemeente.

Onze gebeden gaan uit naar de Jurgen, Merel en Lukas en de familie Cneut - Acosta.

 

Namens de kerkenraad en het bestuur,

ds. L.P.J. van Bruggen, Voorzitter Kerkenraad

mw. J. Vercruysse, Secretaris Bestuur

11:27 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-14

KERK ONDERWEG ...

 

 

brugge3.JPG

 

 

 

 

Meditatie

 

Jesaja 52;13 – 53;2 “De knecht des Heren.”

 

 

 

Wellicht te snel en voorbarig zijn we in de geschiedenis ervan uitgegaan dat we teksten uit het oude testament over de knecht des Heren direct kunnen toepassen op Christus. Beloften aangaande de knecht des Heren kunnen ook en nog steeds betrekking hebben op Israel. Ook waar we in de bovenstaande tekst lezen wat de knecht zal worden aangedaan en wat hem zal overkomen. Jesaja verteld ons van de aanstaande vernedering en de daarop volgende verhoging, maar van wie?

 

     Nu moeten wij in de uitleg van de tekst het een niet willen uitsluiten van het ander. De Messias is verbonden aan Israel; zij ondergaan dezelfde toekomst en staan onder dezelfde belofte. Wie Israel ziet, erkent wat over de Knecht is gesproken; veracht en als onwaardig! Toch heeft Israel zich in de lijdende Christus niet herkent en daarmee Gods belofte over haar niet geaccepteerd.

 

     Maar de belofte van God aangaande de knecht is door de afwijzing niet afgedaan. Nog altijd hebben de woorden van Jesaja profetische kracht. Wat in Christus werkelijkheid is geworden voltrekt zich aan Israel; veracht en als onwaardig. Het lijden met, aan en soms zelfs door Israel! Maar niet zonder hoop op verhoging.

 

     In deze periode zal de kerk weldra de lijdenstijd ingaan. De gemeente getuigt van de hoop die is in elke vorm van lijden, onderdrukking en verachting. Wij beleven de vernedering van het kruis in het geloof dat Christus is opgestaan en verhoogd. Wat Jesaja schreef is in Christus in vervulling geraakt; toch die vervulling is nog altijd gaande. Hij neemt Zijn volk mee in de vernedering en de verhoging; dat is Israel en de kerk. Elk van hen beide op door God bestemde wijze. De profetie is nog niet vervuld! Het woord van Jesaja is nog niet af en klaar, Gods toekomst is gaande.

 

     De knecht des Heren brengt ons niet het einde van het lijden, doch zegt het ons wel aan. Ook wat wij persoonlijk ervaren in nood, ziekte en verdriet; wij stellen het in het licht van de Opstanding. Het kruis verkondigt ons Zijn lijden en dood om onze ongerechtigheden en onze zonden waren op Hem. Maar Hij nam het op zich en droeg het weg en neemt ons op in Zijn verhoging. Van die belofte is nog nooit iets af gedaan!

 

 

 

Onze zieken

 

Nu het kerkblad voor twee maanden uitkomt wordt het lastig om actueel over de zieken in onze gemeente te schrijven. De wekelijkse nieuwsbrief geeft u informatie die meer nauwkeurig is. Toch zal niemand ontgaan dat sprake is van groot lijden en verdriet in ons midden. Machteloosheid maakt zich van een mens meester waar wordt toegekeken en waar christenen elkaar opdragen voor de troon van Gods genade en liefde. Wij hebben een machtige Heiland, een God van wonderen. Hij regeert over leven en dood, in Zijn handen ligt ons broze leven! Laten wij in liefde en geduld omzien naar elkaar en onze gebeden bij God brengen en vragen wat wij niet durven vragen… kent Hij onze gedachten en elk woord. Ons gebed is aanhoudend!

 

 

 

Vertrokken

 

In de eerste week van dit nieuwe jaar is ons gemeentelid Lotis vertrokken naar De Filippijnen. Daarmee is een einde gekomen aan een moeilijke en onzekere tijd. Niet alleen van overheidswege werd de druk opgevoerd, ook in de prive situatie werd de nood groter. Wij hopen dat Lotis in haar thuisland een nieuw bestaan mag opbouwen en in haar geloof dicht bij de Here zal blijven leven. We vinden het fijn en dapper van Danny om de draad weer op te pakken en de gemeente weer op te zoeken. We wensen hem sterkte en kracht; laten we om hem heen staan!

 

 

 

Nieuw binnengekomen

 

We zien regelmatig diverse nieuwe gezichten; daar zijn we dankbaar voor. Mensen weten onze kerk te vinden en voelen zich thuis. Wat geweldig goed dat gemeenteleden niet aarzelen om nieuwe gezichten aan te spreken en mee te nemen. Het is reuze belangrijk dat we gemeenschap vormen, ook in het vriendelijk omzien naar elkaar. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de ledenadministratie en we proberen alle mensen die betrokken zijn op onze kerk in kaart te brengen.

 

 

 

gesprek deken en ds (2).JPG

 

 

 

 

Kerkenraad

 

We zijn dankbaar dat ons team versterkt werd met Martin Flo als ouderling in de kerkenraad. We vinden het een aanwinst in spiritualiteit en daadkracht om samen de dienst aan de gemeente te mogen dragen. Martin zal naast het kerkenraadswerk actief blijven in de verkondiging en daarom niet altijd op zondagmorgen in onze kerk zijn.

 

     Erg gelukkig en gezegend zijn we met de toezegging van Moseray Kargbo om het kerkenraadswerk te komen ondersteunen. We mochten in hem een zeer betrokken gemeentelid ontmoeten en een gelovig mens met veel ervaring. Bovendien hopen we met de toezegging van deze broeder meer inzicht te krijgen in de diversiteit van onze gemeente; we zullen elkaar tot verrijking zijn. De Here zal er mee geprezen zijn.

 

     Bezorgd, maar hoopvol zijn we met Janny. Enige tijd geleden werd al wel duidelijk dat Janny een zwakke conditie heeft. verbetering is niet vanzelf komen aanwaaien; sterker, het werd gaande zorgelijker. Toch heeft Janny de vaste hoop dat het snel weer beter zal gaan; dat vraagt geduld en kracht. We wensen toe dat de Here haar weer snel tot het kerkenraadswerk zal aansterken.

 

Bestuursraad

 

Enkele zaken worden op dit moment door de bestuursraad ondernomen; deze actie is lastig en zwaar vanwege gebrek aan menskracht. De weinige leden van de raad hebben een grote verantwoordelijkheid te dragen. In elk geval zijn we verheugd dat de stad de begroting heeft goedgekeurd. Helaas moest de protestantse kerk samen met de RK parochies flink bezuinigen. Ook in onze begroting moest gesnoeid worden. Toch zijn we nog steeds erg dankbaar en bevoorrecht dat we onze kleine gemeente nog financieel draaiend kunnen houden en we onze roeping in de samenleving nog altijd kunnen realiseren. We zijn ons bewust dat alleen met snoeien meer groei zal zijn. Enkele kleine onderhoudswerken aan de kerk werden verricht en ook het orgel heeft groot onderhoud ondergaan. Een lastig agenda punt blijft de grond achter de kerk waarover het gebruik en het eigendom ter discussie staat. We hopen ondersteund door het stadsbestuur uit een impasse te kunnen komen.

 

 

Jongerenavond

 

Het plan is opgepakt door Michiel om op zondagavond met een aantal jongeren samen te komen. Inmiddels zijn al enkele ontmoeting geweest met muziek, gesprek en ontspanning. Iedereen is welkom!

 

 

 

Open Kerk

 

Om het kerkgebouw meer bekendheid te geven en onszelf als gemeente te presenteren zal onderzocht worden om op enkele zondagen de kerk open te stellen. We denken dan aan de middag (14.00-17.00 uur) om mensen te ontvangen die eens willen binnenlopen. Wellicht kunnen deze openstellingen worden gecombineerd met een tentoonstelling! Tegelijk hopen we mensen in aanraking te brengen met het evangelie. De eerste keer zal zijn op D.V. zondag 16 februari!

 

 

 

Vrouwenclub

 

Nog een beetje aarzelend worden de eerste stappen gezet om te komen tot een vrouwenclub; we hopen weer samen te komen op vrijdagavond 21 februari om 19.45 uur. Het is de bedoeling dat de vrouwenclub gaat bijdragen een de band in de gemeente. We willen elkaar ondersteunen, delen in de vreugde en luisteren naar elkaars verhalen. Samen willen we laten zien dat Gods koninkrijk van alle talen en alle culturen is.

 

 

 

brugge1 (2).JPG

 

 

 

 

Agenda D.V.

 

Vrijdag 7 februari 20.00 uur;                  Gebedskring

 

Maandag 10 februari 19.00 uur;             Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 12 februari 20.00 uur;           Bijbelkring

 

Zondag 16 februari 14.00 uur;                Open Kerk

 

Zondag 16 februari 19.00 uur;                Jongerenavond (kerk)

 

Vrijdag 21 februari 19.45 uur;                Vrouwenclub (kerk)

 

Maandag 24 februari 19.00 uur;             Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 26 februari 15.00 uur;           Kinderclub

 

Zondag 2 maart 19.00 uur;                     Jongerenavond (kerk)

 

Vrijdag 7 maart 20.00 uur;                      Gebedskring

 

Maandag 10 maart 19.00 uur;                 Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 12 maart 20.00 uur;               Bijbelkring

 

Zondag 16 maart 19.00 uur;                   Jongerenavond (kerk)

 

Maandag 24 maart 19.00 uur;                 Catechese (20.00 uur Belijdenis)

 

Woensdag 26 maart 15.00 uur;               Kinderclub

 

 

 

Zondag 30 maart 19.00 uur;                   Jongerenavond (kerk)

 

 

 

14:05 Gepost door Rony in Actualiteit, Algemeen, Liefde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-12-13

Oud en nieuw in de kerk

 

 

IMG_3665.JPG

ONDER VREEMDEN

 

Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.

 

 Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

 

En altijd denkt het dat hij komen zal:
Vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht -
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

 

 

Ik wacht u, Vader van de overwal.

 

Ida Borkghart

 

 

 

 

 

 

 

Meditatie

 

“… meer dan wachters op de morgen!”

 

Psalm 130

 

 

 

Advent is een periode van inkeer, versobering en verstilling. Het is een tijd waarin we ons bewust zijn van de belofte van de komst van de Messias. Psalm 130 spreekt met groot verlangen naar de Verlosser. Zij aanschouwt wat om haar heen is en wordt doordrongen van de uiterste noodzaak. Er is geen heil meer te verwachten van mensen. Heelheid kan alleen nog van Hem komen. Israel is gebroken! Het volk is verduisterd en gaat haar eenzame weg in de nacht.

 

De kerk gebruikt deze oude profetie; de actualiteit daarvan strekt zich uit van Israel tot alle volken. Van het huidige Israel leren wij de hoop op wat eenmaal komen zal. Samen met haar wachters zien we uit op de oude stadsmuren naar een glimp van de nieuwe morgen. Maar de wereld is dit verwachten verleerd. Zij neemt het opgaan van de zon voor lief. Zij wacht niet meer met hoop, maar kijkt suffig en sloom, niet verder dan haar commerciele neus lang is. Kerst en advent is geworden tot een feestweek van culinair eten, cadeau’s en skivakanties. Meer dan ooit heeft zij haar hoop opgegeven en is gekomen tot de bittere acceptatie van haar lot; laat ons eten en drinken want morgen sterven wij. (I Kor. 15;32).

 

Toch vieren wij kerst! Christelijk en naar het evangelie met hoop en verwachting. Toch zien wij vanaf de hoge muren in de nacht en turen naar de eerste stralen van de Zon die opkomt in het oosten! Toch laten wij onze stem nog maar horen en zingen onze liederen van hoop en verlangen. Toch zijn we blij en dankbaar dat God Zijn belofte nog wil nakomen. Toch vieren wij kerst en laten ons het Licht niet afnemen; het kerstkind; de blijde boodschap; alles wat ons en de wereld zal doen verstaan dat God heeft omgezien naar de wereld; haar duisternis zal verlichten en haar nacht zal wegnemen. Dan zal zij zien en weten. Nog is het nacht, nog is het duister; maar waakt en wees wel toebereidt want Christus zal komen.

 

“De nacht is haast ten einde,

 

De morgen niet meer ver.

 

Bezingt nu met verblijden

 

De held’re Morgenster!” Gez. 130

 

 

 

Onze zieken

 

In deze december maand zal Gina Cneut meer te weten komen over het effect van de afgelopen periode en de behandelingen welke zijn ondergaan. Nu de derde kuur is ondergaan heeft het lichaam veel gegeven om telkens weer te kunnen herstellen. Ondertussen zijn bij het schrijven van het kerkblad oma en tante nog steeds te gast. Ook zij zijn dankbaar de gelegenheid te hebben om betrokken te zijn en te ondersteunen. We hopen en bidden dat 2014 voor het gezin een jaar mag zijn van herstel en het hervinden van kracht en hoop!  Enkele naamswisselingen ten spijt leven we mee met gemeenteleden die hoe dan ook en waar dan ook gehinderd worden door tegenslag en ongemak, eenzaamheid of stil verdriet. Zo hebben we broeder Harry de laatste tijd voornamelijk gezien met gips en/of verband. Inmiddels hoopt hij te zijn verlost van deze beperking; we bidden om een volledig herstel!

 

 

 

Welkom

 

We hebben bij Harry Houbrechts een groeiende blijdschap ontdekt. Niet zonder reden! Aan zijn zijde treffen we zijn vriendin Kristel, met wie hij een mooie toekomst in hoopt te gaan. We zijn dankbaar dat zij samen die toekomst met onze gemeente willen delen. Zij weten zich door God op elkaars weg geplaatst en volgen Zijn weg in dankbare gehoorzaamheid.

 

 

 

Bij de erediensten

 

In de komende periode zijn enkele “extra” diensten opgenomen; stemt u het af in uw agenda? In overleg met de organist zullen we proberen de gemeentezang tijdens de erediensten te optimaliseren. Enkele keren werden onbekende gezangen of psalmen gezongen. Door goed af te stemmen welke liederen voor de gemeente goed te zingen zijn willen we er op toezien dat we de lofzang uit volle borst gaande kunnen houden. Maar we zullen er samen ook voor waken dat we niet uitsluitend de bekende versjes zullen zingen. Ik beloof u beterschap!

 

Nog steeds staan kerkenraad en predikant graag open voor uw adviezen en of opmerkingen; we willen er graag van leren.

 

 

 

Kindernevendienst

 

In de adventsperiode hanteert de kindernevendienst het project van Vertel het Maar en draagt de naam; God geeft een nieuwe Koning. Op het prikbord zal wat meer zichtbaar gaan worden.

 

Achter op de nieuwsbrief treft u informatie!

 

 

 

Catechisatie

 

Op zaterdag 21 december D.V. zullen we een uitstapje maken naar Brugge; let op dit is voor de jongeren en de kids van onze gemeente. We worden ontvangen door de predikant van de Brugge, samen met de jongeren in de kerk van de VPKB aldaar. We krijgen wat te horen over het werk in de gemeente en de achtergrond van de kerk. Samen met de jeugd van Brugge eten we gezamenlijk waarna we een wandeling maken in de stad Brugge. Opgeven via het formulier (verkrijgbaar bij ds.) en inleveren in de kerk!

 

 

 

Bijbelkring

 

Woensdag 11 december om 20.00 uur hopen we weer bij elkaar te komen voor het lezen in Johannes; we nemen er weer een thema uit en na een korte inleiding spreken we samen en luisteren naar wat het Woord ons wil leren.

 

 

 

Vanuit de kerkenraad

 

Afgelopen maand was de kerkenraad bijeen. We bespraken een aantal praktische zaken rond kerst en daarnaast was er ruimte voor het pastoraat. Het meeste daarvan treft u aan in het kerkblad! We zijn dankbaar te mogen schrijven dat broeder Martin Flo zich beschikbaar heeft willen stellen als ouderling. Als geen verhindering zich zal opdoen zal Martin weldra gaan ingeroosterd worden en betrokken worden in het kerkenraadswerk. Dat is geheel niet onbekend, niettemin hebben we afgesproken de taken evenwichtig af te stemmen. Harry was namens de gemeente aanwezig bij de laatst gehouden synode vergadering in Brussel.

 

 

 

Vanuit het bestuur

 

Ook het bestuur heeft vergaderd en besprak een aantal gewichtige zaken waaronder de begroting en het meerjarenplan. De kerk zal haar uitgave moeten gaan terugdringen. Overleg met de stad zal uitwijzen of en waar kan worden bezuinigd. Groot belang is bij een goede relatie met de stad, daartoe was een afvaardiging op bezoek bij stadsmedewerkers en schepenen. In de komende periode zal aandacht gegeven worden aan besparende maatregelen ter isolatie. In overleg met de stad zal het bestuur het gesprek aangaan met de buren van de kerk ter voorbereiding op werkzaamheden aan de achterzijde van het kerkgebouw. Ook zal in 2014 het orgel grondig worden nagezien.

 

We danken allen leden van het bestuur en alle advies en medewerking vanuit de gemeente voor alle inzet.

 

 

 

Kerstboom

 

Op maandag 9 december zal de stad zo vriendelijk zijn om zonder kosten bij onze kerk een echte kerstboom te leveren. Deze zal moeten worden binnengebracht en stevig opgezet. Graag hebben we daarbij enkele helpende handen! Vrijdagavond 13 december zullen we de boom optuigen.

 

 

 

Kerstzangavond

 

Vrijdag 20 december om 19.30 uur hebben we een zangavond in de kerk. We zingen bekende kerst en adventsliederen. Er zal een programmaboekje zijn en na deze zangdienst is er gelegenheid koffie/warme chocolademelk te drinken. De kinderen van de kindernevendienst zijn ook welkom, we zingen ook enkele kinderkerstliedjes! Neem gerust uw vrienden mee voor een gezellige avond in kerstsfeer. De kerkdeuren staan open voor iedereen.

 

 

 

Open Kerk op Koopzondagen

 

Net als voorgaande jaren zullen we deuren van de Geuzentempel open zetten op de winkelzondagen van 15 december en 22 december. We nodigen voorbijgangers om een kijkje te nemen in onze kerk; de kerstboom te bezichtigen, een babbeltje te slaan (!) en een boodschap mee te nemen. We onderzoeken de mogelijkheid koffie te schenken. We zoeken enkele medewerkers voor dit stukje klein-zendings-werk! Reuze welkom.

 

 

 

Kerstdag

 

D.V. Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag zal de kerstfeest beginnen om 15.00 uur. Ook dan zal er een programmaboekje zijn! Na de dienst zullen we samen eten. Zoals vanouds hopen we op gerechten met bijzondere en unieke achtergrond. Dankzij zoveel verscheidenheid in onze gemeente zal ook de kerstmaaltijd veel bijzonderheden te beiden hebben. Iedereen is heel erg welkom.

 

 

 

Oproep keukengerechten

 

De dames (en culinaire heren) van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd voor het kerstfeest iets lekkers te maken. We hopen op gerechten afkomstig uit de diverse werelddelen. Deze maaltijd zal iets symboliseren van het kerstevangelie; namelijk dat Jezus geboren is voor alle volken op de gehele aarde. Wat zijn wij in de Geuzentempel geweldig blij dat we dat zichtbaar kunnen maken. Voor de dienst worden alle gerechten opgesteld!

 

 

 

Vrouwenvereniging

 

Met aan aantal dames zijn we bijeen gekomen om te spreken over een vrouwenclub. We hebben alle enquettes gelezen en zijn gekomen tot een naam; GeuzenVrouwenVereniging. En we kwamen tot een datum! Schrijf het allen in de agenda op; Vrijdag 18 januari 2014 om 19.45 uur in de Geuzentempel. We verklappen nog niet alles. Maar we gaan er een leuke avond van maken! De uitnodigingen volgen later. Alvast tot dan!

 

 

 

Contributie kerkblad Rondom de Geuzentempel

 

Frieda van Hal zal graag van u de contributie van het kerkblad 2014 gaan ontvangen. Zoals andere jaren weten we de kosten te beperken tot 5 euro. We hopen dat we deze bijdrage van u zullen gaan verkrijgen om dit door vele gewaardeerde werk te kunnen voortzetten. Bedenk maar eens dat een kerkblad nog wel eens onverwachte lezers kan bereiken en daarmee een goed woord van onze Heiland. Dat is toch mooi!

 

 

 

Bijdrage VZW

 

De VZW van onze kerk zamelt geld in voor diverse doelen binnen en buiten de gemeente. Naast praktische dingen die we soms zomaar over het hoofd zien, is de VZW er ook voor het diaconaal omzien van onze gemeente. Uit de kas van de VZW worden regelmatig goede doelen gesteund, aan hulp acties meegedaan of in stille nood ondersteuning geboden. Het mag tot onze christelijke dienst van barmhartigheid behoren om het werk van de VZW te ondersteunen.

 

Per persoon wordt een bijdrage verwacht van 2,50 euro; daarnaast zal een gift bijzonder op prijs gesteld worden.

 

VZW De Geuzentempel

 

Rek.nr. BE 53 0011 5641 0253

 

(o.v.v. lidmaatschap/gift)

 

Namens de VZW heel hartelijk dank!

 

 

 

Oud en Nieuw

 

De kerkenraad, het bestuur en de VZW wil graag de gemeente Gods zegen toebidden en haar heil en zegen wensen in het nieuwe jaar. Gezamenlijk spreken we ons verlangen uit dat onze gemeente in kerk en samenleving zal mogen bijdragen aan het Koninkrijk van God. Dat aan ons allen gelegenheid en tijd gegeven zal worden om iets van Christus door te geven. We wensen gezondheid en voorspoed. Dat onze gemeente verder gebouwd en gezegend zal mogen worden.

 

10:53 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |