04-08-15

Geniet van de vakantie...

 

 

 

 

 

 

IMG_5073.JPG

Overdenking

 

 

 

 

In den beginne…. De oude woorden van de eerste vers in de bijbel. Handelend over de schepping en het scheppen, ofwel creeeren en creatie. Beide laatste woorden komen we vooral tegen in de zomerperiode waarin mensen er op uit trekken om te recreeeren en voor recreatie. Vakantieparken en vakantie huisjes, of gewoon thuis vakantie vieren. Het woord vakantie komt niet in de bijbel voor. Pas later in de romeinse geschiedenis wordt het woord gebruikt voor de periode dat de rechtbanken geen recht spraken. Deze lege periode in de agenda kwam ook voor bij de studenten aan de academie en zij noemde dit in de latijnse taal  “vacantia” (lege periode).

Er blijkt dus een fundamenteel verschil te zijn tussen recreatie en vakantie. Terwijl het eerste juist te maken heeft met het maken, scheppen en invulling geven blijkt vakantie een begrip te zijn voor leegte. Beide betekenissen zijn ten diepste niet van toepassing op ons zomerverlof. Onze vakantie is verre van leeg, vaak tot het laatste moment vol gepland en afgesproken. Een lege agenda betekent geen enkele afspraak, niets geregeld, geen telefoon, geen internet en geen sociale media. Recreatie wil zeggen herscheppen, opnieuw vormgeven naar Gods beeld n sprake.

 

Het eerste hoofdstuk van Genesis gebruikt enkele keren woorden die verwijzen naar creëren en recreatie. Telkens verbonden aan een scheppingsdaad van God bij het maken van de zon en de maan en de dieren en de mensen. De werkelijke betekenis van recreatie komen we pas werkelijk te verstaan bij Christus. Als bij Hem het begin is gemaakt van de herschepping. God maakt alle dingen nieuw, Hij geeft opnieuw invulling aan het menselijk bestaan; Door Zijn Geest vult Hij de leegte waarin de mens zichzelf verloren had.

 

Creëren, creatie en recreatie is ten slotte ook iets dat beschreven staat aan het begin van een nieuwe periode. Zowel het Oude als het Nieuwe testament beginnen met het scheppen. Elke week begint met recreatie. De vakantieperiode mag ook een nieuw begin zijn, een frisse start; met recht een recreatie. Leeg worden om door Gods scheppende handelen te worden gevuld.

 

Om zover te komen hebben we niet perce vakantie nodig; we denken aan de mensen die geen vakantie hebben, of voor zie het zomerverlof niet anders is dan elke andere tijd in het jaar. Recreatie is niet gebonden aan een bepaalde tijd of een seizoen. Maar een aangename zomervakantie kan daar zeker bij helpen.

 

Allen een heerlijke vakantie gewenst, gezondheid en zegen en bovenal veel recreatie.

 

 

 

Onze zieken

 

In het ziekenhuis verbleef voor enige tijd onze broeder Roger; inmiddels is hij voldoende hersteld en weer onder ons in de kerk. Per nieuwsbrief konden we hem een beetje volgen. We wensen hem toe nog lange tijd mobiel te kunnen blijven en zelfstandig, daarnaast wensen we hem en zijn vrouw wijsheid en geduld toe. In het ziekenhuis verblijft bij het schrijven van het kerkblad nog altijd Eddy. Op de paaz-afdeling maakt hij een goede ontwikkeling door. Er is naast lichamelijke kracht ook een sterke geloofskracht om alle gedachten en emoties op een goede manier te verwerken. De Here kent ons aller hart en hoofd en weet van verre al onze gedachten. De Here is vertrouwd met ons en waakt over Zijn kinderen. In en uit het ziekenhuis was ook onze organist Daniel voor een kleine ingreep aan het oog; dat heeft een flinke verbetering opgeleverd; de techniek staat voor niets, maar blijft afhankelijk van de Grote Geneesheer. Harry kwam na een lichte aanval erg ongelukkig ten val. Gevolg was een flinke verkleuring rond het oog en enkele hechtingen. Verder onderzoek of behandeling was gelukkig niet nodig. De dienst aan de kerk en de Here werd maar voor kort onderbroken, hetgeen door de kerkenraad uitstekend werd opgevangen.

 

 

 

Open Kerk

 

Ofschoon bijna iedereen wel weet dat we regelmatig de kerk openstellen bij evenementen in de stad en minstens elke dinsdagmorgen komt het wel eens voor dat gemeenteleden denken dat het niet voor hun is. Iedereen is welkom en het is zeer gewaardeerd als u in de buurt bent ook eens binnen te lopen voor een koffietje. Er is altijd wel aanloop van winkelende voorbijgangers. We zijn erg dankbaar dat we enkele vaste bezoekers hebben die voor een babbeltje, een koffietje of een moment van stilte en bezinning binnen wandelen. Met de Batjes mochten we maar liefst 80 mensen verwelkomen; de meeste van hen voor een kort ogenblik, aan enkelen mochten we ook iets van het evangelie kwijt; dat was het beste batje.

 

 

 

Jeugd en Kindervakantie

 

In de vakantieperiode proberen we ook de kinderen en de jeugd te bereiken. De knutselmiddag is voor de kleintjes, een weekje op de boerderij in Nederland is voor de groten. We hebben geprobeerd iedereen op te zoeken en te vragen.

 

 

 

Stand van zaken bestuur

 

Twee belangrijke zaken zijn voor het bestuur actueel. De advocaat is bezig met de laatste voorbereidingen en het compleet maken van het dossier inzake de grond achter de kerk. We hopen in het najaar daadwerkelijk tot actie te kunnen overgaan. Een tweede klus voor het bestuur zijn de plannen voor de vervanging van het verwarmingssysteem. Omdat de kosten buitengewoon hoger zijn dan aanvankelijk gedacht werd een onafhankelijk advies ingewonnen bij een bureau. Enkele opties worden nu tegen elkaar afgewogen en het bestuur zal in nauw overleg met Stad in het najaar een beslissing nemen over de investering die moet worden gedaan. Naast deze twee flinke klussen wordt door onze penningmeester de dagelijkse klus toegewijd behartigd; we wensen Jurgen sterkte bij het dagelijkse financiele en administratieve werk.

 

 

 

Kroonlampjes in de kerk

 

We kregen de beschikking over 7 wandkroonlampen welke wellicht het interieur van ons kerkgebouw kunnen verfraaien. Voordat we daarover een beslissing nemen luisteren we graag naar de mening van onze kerkgangers. Inmiddels hebben we enkele meningen gehoord. Aarzel niet daarover te spreken met iemand van de kerkenraad. Voorlopig liggen de lampen nog te wachten.

 

 

 

Vakantieperiode

 

Naast vele anderen in de gemeente is ook uw predikant op verlof. In de maand augustus zullen wij voornamelijk in Nederland verblijven. De scriba houdt nauwkeurig bij op welke ogenblikken de predikant bereikbaar is of in onvoorziene gevallen moet worden doorgewezen naar een predikant in ons district. Neem dus contact op met Harry of iemand anders van de kerkenraad.

 

 

 

Wees getrouw

 

De schrijver aan de Hebreeen zag 2000 jaar geleden al de noodzaak om de gemeenteleden op te wekken vooral trouw te zijn aan de onderlinge samenkomsten. Dat wil zeggen dat onze kerk het de moeite waard vindt in de zomerperiode op zondag de diensten te blijven verzorgen; de lofzang moet gaande blijven, ook in Roeselare. Elke zondag zal een voorganger het Woord openleggen en voorgaan in de gebeden. Elke zondag wil de Heer aanbeden en verheerlijkt worden. Daarvan zijn we nooit vrij. Laat het geen last zijn maar een vreugde om ook in de zomerperiode elkaar te ontmoeten in de kerk en onder Gods Woord te zijn. We zijn dankbaar dat velen van onze gemeente dat ook zo ervaren.

 

 

 

Actualiteit

 

Het 2 maandelijkse kerkblad zal in enkele opzichten niet erg actueel zijn. Toch verwijs ik naar de actualiteit rondom de vluchtelingen en het asielbeleid in Europa. Door de ontwikkelingen in Griekenland waren we een beetje vergeten dat zich een humanitaire ramp voltrekt onder onze ogen. Door geweld opgejaagd en gedreven door volstrekte hopeloosheid blijven mensen vluchten naar onze delen van Europa. Velen van onze gemeente hebben in het verleden huis en haard moeten verlaten en verblijven in een land waarin zij niet zijn geboren. Laat onze gemeente gekend zijn in het serieuze meeleven en de solidariteit. Laten christenen gekend zijn om hun kritische stem; zijn wij niet immers allen vreemdelingen en bijwoners.1 Petrus 2;11

 

 

10:03 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |