13-04-15

LENTEFEEST

 

Overdenking

 

 

IMG_4313.JPG

 

 

Lentefeest….

 

 

 

In Handeling 2 wordt ons de geschiedenis van Pinksteren verteld; dat is te zeggen de gewoonten van het Pinksterfeest in de dagen van Christus. Als de schrijver vermeldt dat de dagen van dit feest vervuld (toegekomen) waren heeft dat betrekking op een Pinksterfeest dat wij als zodanig niet kennen. Volgens Leviticus 23 is sprake van een Oogstfeest waarbij de eerstelingen als offer tot God werden gebracht. Dat is de eerste opbrengst van het land waarmee gezegd is dat het feest juist in de tweede helft van de lente plaatsvindt. Na veel draaien en fantaseren zou de oorsprong van Pinksteren dus een Lentefeest zijn. Natuurlijk was en is Pinksteren in de Joodse traditie veel meer dan een Lentefeest. Als 50ste dag (pentacosta) na Pasen is het een afsluiting van het Peaschfeest en een bekroning van de bevrijding uit Egypthe. Het feest is vooral de start van een nieuwe en uitdagende periode waarin Israel uiting geeft aan haar dankbaarheid, hoop en verwachting. Het is het feest geworden van vernieuwing, bloei en leven. Maar helaas zien we in onze tijd dat Pesach (Pasen) en Pinksteren gedevalueerd zijn tot wereldse Lentefeesten. Historici zullen zeggen dat de feesten zijn teruggekeerd naar waar ze uiteindelijk voor waren bedoeld; het vieren van de getijden en wisseling van seizoenen; Kerst, Pasen en Pinksteren. Tja, en wat zullen wij zeggen van de vrolijke voorjaarsontbijten, lentemode in de etalage en de vele lentefeesten onder de kids. Dat heeft niets meer te maken met de joods-christelijke wortels.

 

Toch zien we in Handelingen 2 dat een eeuwenoud feest opnieuw invulling krijgt; letterlijk vervulling krijgt. De heilige Geest vult de getijdenfeesten, Hij geeft invulling en vervulling. We kunnen niet simpel maar aftellen en de seizoenen op elkaar laten volgen zonder werkelijk inspiratie. Handelingen 2 maakt helder dat God Zelf de dagen vervuld en tot bestemming brengt. Het is niet de simpele wisseling van de getijden maar het ingrijpen van God in de geschiedenis; Zijn aanwezigheid in Woord en Geest (Psalm 25). Opwekking is niets anders dan dat de Drie-enige God door de Heilige Geest oude feesten, gedachten en gewoonten nieuw leven inblaast.

 

Lentefeesten zijn niet nieuw maar zo oud als de mensheid; God maakt het nieuw, eenmaal zoals in Handelingen 2. Maar ook vandaag en onder ons. Het maakt ons er van bewust dat wij niet overgeleverd zijn aan de dorre en eindeloze wisselingen van de tijd. Wij mogen worden vernieuwd in ons denken en doen, dat is bevrijdt worden van oude gewoonten en patronen en met Christus opstaan in een nieuw leven. Daarmee is Pinksteren de kroon op Pasen. Dat wij niet terugkeren naar de ballingschap van de eindeloze cyclus van het lentefeest maar Pinksteren zullen vieren als de aanvang van het nieuwe leven; of zoals de oude vaderen het zeiden; De heilige Geest, die Heer is en levend maakt (Geloofsbelijdenis van Nicea).

 

 

 

Onze zieken

 

Bij herhaling moest onze organist Sebastiao naar het ziekenhuis voor controle en enkele nodige ingrepen. Vooralsnog blijven de klachten aanhouden en blijven de artsen zoeken naar een oplossing. Ondertussen leidt het tot steeds meer beperkingen en dat is vervelend. We wensen Sebas en zijn gezin sterkte en een voorspoedig herstel. Sterk aan huis gebonden is Paul Debeuf, een zwakke conditie beperkt zeer. Uitzicht op verbetering is niet direct binnen bereik. Toch blijven de artsen alert om eventuele nieuwe behandelingen mogelijk te maken. Tot nu toe was helaas nog onvoldoende verbetering te constateren. Paul en zijn vrouw hebben veel liefde voor de kerk en zijn –op afstand- zeer betrokken. Laten we hen niet vergeten. Jean-Marie Demeyere had zich zijn pensioen duidelijk anders voorgesteld. Klachten blijven aanhouden en duidelijke diagnose blijft uit. Dat geeft veel onzekerheid en stress. De idee om halftijd de winkel weer te heropenen en daarmee weer actiever en productiever de dagen door te komen is nog niet zo eenvoudig te realiseren. Beiden hopen dat doktoren toch met enige zinnige behandeling kunnen komen en daarmee verbetering te bewerken. Deze hoop wordt sterk gefundeerd in het geloof dat het de Heer niet uit de hand loopt en Zijn liefde en redding de grootste waarheid is. We bidden hen sterkte toe. Onze ouderling Harry was in de afgelopen weken aangewezen op kruk en stok. Gelukkig kennen we psalm 23 waarin meer dan ooit gewezen wordt op de Heer die ons een sterkte en toevlucht wil zijn. We wensen Harry en Christel gezondheid toe. Voor enige tijd was Jaqueline Bauwens opgenomen in het ziekenhuis te Kortrijk. Daar werd verlichting gegeven van hevige benauwdheid en zwakheid. Na voldoende herstel mocht Jaqueline weer naar huis met de opdracht vooral kalm en rustig te blijven. Dat valt niet mee, het accepteren dat het lichaam verzwakt is een strijd. In die strijd mag de Heiland een krachtige hulp zijn. We wensen vertrouwen en geduld toe.

 

 

 

Jeugd en jongeren eredienst

 

Op D.V. zondag 19 april hopen we een jeugddienst te organiseren. Deze eredienst werd/wordt voorbereid door en met de jeugd. Verschillende taken worden door hen opgenomen en daarnaast werd studie gemaakt van de verschillende onderdelen van de erediensten en de betekenis daarvan. Op deze wijze hopen we jongeren de gelegenheid te geven een actieve bijdrage te leveren aan de gemeente. Daarnaast maken we de jeugd ervan bewust hoe oud en jong verleden en heden hand in hand gaat. We hopen op uw aller betrokkenheid en waardering.

 

 

 

Jongerenreis 1

 

Bij het schrijven van de copij proberen we dit jaar opnieuw een jongerenreis naar Nederland te organiseren.  Hoewel de belangstelling onder de jeugd groot is geven we nog geen garanties. Het plannen van een reis is afhankelijk van veel elementen waaronder de accommodatie en het vervoer. Natuurlijk staan weer veel enthousiasten christenen klaar om ons op te vangen en een hele groep jonge mensen zien uit naar onze komst. We hopen daarom dit jaar er weer in te kunnen slagen. Tot nu toe hebben, we het weekend van Hemelvaartsdag gereserveerd (donderdag 14 mei). Via de Geuzenbrief houden we u op de hoogte.

 

 

 

Jongerenreisje 2

 

Op D.V. zaterdag 23 mei zijn onze jongeren uitgenodigd in Wevelgem VPKB. We blijven dicht bij huis! Daar zal de middag invulling gegeven worden met enkele (sportieve) activiteiten en natuurlijk eten we gezamenlijk…. Spaghetti ofzo. De reislustige jeugd van Roeselare is inmiddels vermaard nu wij spontaan door andere gemeenten worden gevraagd… Het wordt tijd dat we iets terug gaan doen.

 

 

 

Leerlingen te gast

 

Samen met de godsdienstonderwijzer en andere belangstellenden gaan de leerlingen van VTI bij ons te gast zijn op vrijdag 24 april. Dit bezoek past in het beleid van de Rooms-katholieke scholengemeenschappen om leerlingen kennis te laten maken met de diverse christelijke en niet-christelijke geloofsgemeenschappen. Graag willen we met deze ontvangst eraan bijdragen dat vooroordelen en negatieve associaties worden weggenomen en een frisse en nieuwe visie mag gaan ontstaan. We menen als levendige en actieve protestantse kerk hierin een rol te mogen hebben. Verspreidt over de gehele dag zullen in groepen de leerlingen een uurtje in de kerk zijn voor uitleg over het gebouw, de kerk als instituut en als geloofsgemeenschap. Prangende vragen over de beelden, de paus en getrouwde dominees zullen zeker gesteld worden. Ik ben blij en dankbaar dat de collega mij gevraagd heeft.

 

 

 

Pinksterconcert

 

Op zondag 24 mei is het Pinksteren en dan zal om 16.00 uur in onze kerk een orgelconcert gegeven worden onder leiding van dhr. Eric Hallein. Nog altijd wordt onze kerk gevraagd en gezocht vanwege ons bijzondere orgel; we zijn dan ook vereerd dat de moeite wordt ondernomen een concert te geven.  Het concert vindt plaats in de namiddag en nadien is een kleine receptie met enkele versnaperingen. Hartelijk aanbevolen!

 

 

 

Multi-Culturele Middag Elim

 

Graag uw aandacht voor de Multi-Culti dag op zondag 31 mei. Dan zal door Vluchtelingenhulp Elim een Multi-Culturele middag worden georganiseerd op het Kerelsplein in Roeselare. Verschillende culturen en etnische achtergronden zullen hun bijzonderheden presenteren en er is ruimte voor veel cross-cultural ontmoeting. Ook zullen enkele activiteiten en workshops worden georganiseerd. Als kerk met een grote diversiteit aan gemeenteleden kan het ook voor ons een mooie invulling zijn voor een zondagmiddag.

 

 

 

Ledenvergadering

 

D.V. Zondag 7 juni wordt de jaarlijkse ledenvergadering van onze kerk gehouden. Alle gemeenteleden en belangstellenden zijn uitgenodigd voor deze vergadering waarin beleid en financiën besproken zullen worden. Daarnaast zal een impressie gegeven worden van het wel en wee binnen de VPKB landelijk en in het district. Namens de VZW, het bestuur en de kerkenraad hopen we op uw aanwezigheid en betrokkenheid. Via de Geuzenbrief gaan we nader in op de invulling van de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:54 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |