09-10-14

SNAKKEN NAAR DE BELOFTE

 

IMG_2354.JPG

 

Meditatie

 

Jesaja 29 vers 17; Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld…

 

 Daarmee opent Jesaja zijn profetie van een fantastisch vergezicht. Wie de problematiek in het Midden Oosten beschouwt zal snakken naar deze belofte als naar adem ondergedompeld in smerig water. De Libanon is de gehele landstreek ten noordoosten van Israel. Samen met Israel vormen deze landstreken de Levant ofwel het Morgenland. (Levare lt. of lever fr. = rijzen) Het land van de rijzende zon. Toch meer dan ooit lijkt de opkomende zon aan het zicht onttrokken door het oplaaiende stof van oorlogsgeweld. ’s Werelds schoonste en oudste steden met vermaarde beschavingen liggen in puin. Fraaie kunst en literatuur wordt verguisd. Mooie mensen worden onwaardig verjaagd, gedood en geterroriseerd. Hoe lang wacht de wereld op de verwerkelijking van deze profetie, of wachten wij tevergeefs?

 

Het realiseren van de beloften die Hij deed heeft God in Zijn eigen hand. Hij wil een God zijn die Zich laat aanbidden, wij mogen Hem alles vragen. Toch wijkt Hij niet van Zijn belofte, ook niet ten aanzien van het Midden Oosten. Ons aanhoudende gebed illustreert ons vertrouwen en geloof dat ondanks de schijnbaar hopeloze toestand God op Zijn tijd en wijze een ommekeer zal brengen. Daarin heeft God Zichzelf doen kennen in Zijn Zoon Jezus Christus. Van alle beloften die God deed is de komst van Zijn Zoon de voortreffelijkste belofte. Alle andere beloften en profetieen tot op deze dag bestaan omwille van die eerste en grootste belofte. En omdat wij geloven dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft uit liefde; zo geloven wij ook dat alle andere beloften; groot of klein waarheid zullen worden. Daaraan kunnen wij niet bij doen of afdoen. Ook niet ten aanzien van de complexiteit van het Midden Oosten; er is hoop voor Libanon, Syrie, Israel en de Palastijnen; alle geweld zal ten einde gebracht worden en God zal het land bezoeken met vrede en vruchtbaarheid.

 

Ondertussen; zoals wij allen onze hoop hebben op Gods toekomst en de werkelijkheid van Zijn beloften, hopen en bidden wij. Daarnaast spreken wij en handelen wij kritisch en weloverwogen in woord en daad; in de overtuiging dat van Jesaja’s profetie niets is afgedaan. Als mensen die over grenzen heen beschouwen en de aangeboden horizon niet accepteren als de laatste stap van onmacht. Van achter de smoor, het stof en tomeloos geweld in de gehele wereld zien wij vol vertrouwen op Christus; is Hij de Zon die rijst en het licht werpt over de Levant en geheel de schepping. Kristus levare, Lever du Jesu Christ, Christus zal verschijnen. Nog een klein moment, en ach wij wachten al zo lang. Maar niet zonder hoop en niet zonder geloof: Kom Heere Jezus kom en geef vrede.

 

 Onze zieken

 

In het ziekenhuis was opgenomen onze zuster Annemie Samyn vanwege een geplande heupoperatie. Wat niet gepland was bleken de hartklachten van haar man Jean Marie Demeyere. Beiden zijn inmiddels geopereerd en zijn bezig met revalidatie; dankbaar en blij dat het alles voorspoedig gaat. Toch blijkt maar eens temeer; dat wij mensen wel plannen maken en vertrouwen op eigen kracht, maar zoveel meer zegen verkrijgen wij van de Heere als wij vertrouwen op Hem en alles bij Jezus brengen. Dan kan het wel eens wonderlijk gaan, maar met dankbaar resultaat. We wensen het echtpaar Gods zegen bij het verdere herstel. Inmiddels verheugt Sebastiao zich samen met zijn gezin in een goed herstel: het heeft even op zich laten wachten. Na een laatste operatie zette het herstel goed door en in deze dagen zal hij weer de diverse werkzaamheden en verantwoordelijkheden op zich gaan nemen. We hopen het gezin weer in ons midden te mogen hebben. Paul Debeuf kreeg van de doktoren te horen dat gezocht moet worden naar een andere en nieuwe afstemming van medicijnen voor een optimaal resultaat. Al enige tijd bleek dat er klachten waren waardoor zijn conditie achteruit ging. Nog altijd moet Paul het rustig aan doen. We hopen en bidden dat hij snel weer fit zal zijn en de doktoren tevreden met de behandeling.

 

 Huwelijk

 

Op zaterdag 20 september mochten na lang wachten van onze gemeenteleden elkaar het ja-woord geven. Dat gebeurde in het stadhuis te Kuurne waarna het gezelschap naar Roeselare toog. Aldaar werd hun huwelijk ingezegend in het bijzijn van hun familie en vrienden. Bij het schrijven van het kerkblad zijn Harry en Christelle op huwelijksreis naar Spanje en bij het uitkomen van het kerkblad zullen zij weer thuis zijn. Wij wensen het vreugde en liefde toe voor elkaar, Christus en de gemeente. Zoals wij in het huwelijksformulier vernamen hebben zij (samen met aal de gehuwden) een bredere verantwoordelijkheid in de kerk en de samenleving. We treffen in Harry een broeder die deze taak geheel serieus neemt. We bidden met hen en voor hen om gezondheid en voorspoed en dragen ook de wederzijdse kinderen op aan de liefde van Christus.

 

 

DSC_0047.JPG

 

 

 

 

Gezamenlijk Bijbellezen met de VPKB

Herstal, Eupen, Turnhout en Roeselare

 

De predikanten van bovengenoemde gemeente hebben een gezamenlijk bijbellees project georganiseerd; in drie talen (Duits, Nederlands en Frans) worden door de verschillende gemeenten Bijbelteksten gelezen. Roeselare en Turnhout lezen in Nederlands, Eupen en Herstal in Frans en Duits dezelfde Bijbeltekst en noteren kort de bevindingen en opmerkingen. Dit verslag wordt door de andere deelnemende Bijbelkringen gelezen en voorzien van reactie. Op deze wijze nemen we kennis van elkaars gedachten over de taalgrenzen heen. We doen dat drie keer in de komende maanden en sluiten af met een gezamenlijke BBQ.

 

 

 

Ebola

 

Inmiddels zijn we in onze gemeente doordrongen van de ernst van het Ebola Virus in het thuisland van enkelen van onze gemeenteleden. Herhaaldelijk doen we oproep voor gebed en ook financieel proberen we een kleine ondersteuning te geven. Vooral Sierra Leone is zwaar getroffen en thans dreigt ook het laatschappelijk leven geheel te ontwrichten. Scholen, gezondheidszorg en handel heeft te lijden en ook het religieuze leven van de inwoners staat onder spanning. Kerken en moskeen kunnen plaatsen zijn waar het virus wordt doorgegeven. We leven mee met onze broeders en zusters.

 

 

 

Gemeenteactiviteiten

 

U treft hier een overzicht van alle gemeenteactiviteiten aan voor jong en oud. Ook in de kerk liggen exemplaren om mee te nemen en aan uw prikbord te hangen.

 

 

 

Open Kerk

 

Elke dinsdagmorgen staan de beide deuren van de kerk open en functioneert ons gebouw als een inloophuis voor het winkelend publiek dat ook eens wat anders zoekt dan de laatste koopjes en de aanbiedingen van de markt. Regelmatig zien we mensen in en uit lopen, soms voor langer een momentje plaats nemen of een babbeltje slaan. Bij gelegenheid nemen zij een bijbeltje mee of andere info over onze gemeente. Zo leveren we een kleine bijdrage in onze samenleving, met veel vreugde.

 

 

 

Oproep kunst

 

Nog altijd ben ik in afwachting op verwijzingen of ideeen voor de kunst tentoonstelling in onze kerk. Heeft u een idee of zelf kunst in de aanbieding dan maken we graag een mooie tentoonstelling; we hebben 6 plaatsen waar we iets kunnen hangen; denk er wel aan dat de kunst enigszins moet passen binnen de sfeer van de kerk.

 

 

 

Inbreng voor het kerkblad

 

In overleg met de redactie hebben we gemeend de lezers op te roepen om mee te denken naar de invulling van ons kerkblad. We zoeken naast de nieuwtjes uit onze kerkelijke gemeente ook belangwekkende copij op alle maatschappelijke en kerkelijke vlak. Ziet u wel eens tekst op een site of in een leesblad dan kunt u dat melden aan Rony Boonen.

 

 

 

Vraag om een bijbel;

 

Ik was heel erg blij toen een van onze jonge kerkbezoekers mij na de dienst om een bijbel vroeg. Een nieuwe bijbel in eigentijdse vertaling word onmiddellijk bezorgd.

 

 

 

 

 

 

 

16:53 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.