02-06-14

PINKSTEREN

 

IMG_3665.JPG

 

 

Meditatie

 

Handelingen 2;1

“Allen eensgezind bijeen.”

Is het niet wonderlijk? Juist die leerlingen die tot het laatst over zoveel dingen oneens waren. Elk met hun eigen gedachten en opinie, mening en indruk… nu eensgezind bijeen. Dat kan dus en dat moet dus, vooral als we lezen dat het de voorwaarde lijkt te vormen voor Pinksteren. Zijn wij verder weg dan ooit? Is het hypocriet en schijnheilig? De kerk moet oppassen om niet een verkeerde indruk te geven aan de wereld; de wereld begrijpt de verdeeldheid niet, de versplintering en de verscheurdheid! Terecht krijgen we het op ons dak: “Jullie zijn het nooit eens met elkaar.” Het zit ons in het bloed, we werden ertoe opgewekt: zelf nadenken en kritisch zijn! Maar zijn we nu verleerd om over onze verdeeldheid te stappen? Om de eenheid te zoeken en bijeen te komen. Op die manier dat we samen de gelegenheid maken voor de Heilige Geest om tot daadwerkelijke uitwerking te komen. Of staan we de Geest in de weg. Iemand vertelde eens over een man die al vele mensen tot geloof had gebracht, maar hoeveel had hij er al in de weg gestaan? Gods Geest werkt zo Hij wil en waar Hij wil; maar de Schrift zegt dat het in elk geval daar zal zijn waar de gemeente eensgezind bijeen is. Wat mogen we dankbaar zijn dat we niet aan meer voorwaarden moeten voldoen dan deze ene. Want die leerlingen waren ook maar mensen met verschillende opvattingen en gedachten, zij hadden een onvolkomen geloof, zij hadden elk hun zonden en gebreken. Gelukkig vraagt God daar niet naar, Hij zoekt alleen naar eensgezindheid! Het vermogen om samen ontvankelijk te worden voor de liefdesgave van God; die Hij uitstort door Zijn Geest. Want de Geest leidt tot verdraagzaamheid; verzoening, vergeving, vernieuwing en liefde. Laten wij eens verlangend zijn om samen door die Geest in eenheid tot Christus te worden gebracht. Dan zullen we net zo gelukkig worden als die leerlingen op pinkstermorgen.

 

In Memoriam Janny Bakker

 

DSCF5376.JPG

Op dinsdag 6 mei is overleden onze zuster en geliefde gemeentelid, bestuurs- en kerkenraadslid Janny Bakker op de leeftijd van 69 jaar. Onverwacht snel en grillig verliep haar korte ziekbed. Voor velen leek het erop dat Janny snel weer de oude zou zijn. Ofschoon zo zeer verzwakt en vermoeid werden voorzichtige plannen gemaakt om weer naar huis te kunnen gaan. Niets bleek minder waar toen in het ziekenhuis plotseling de situatie verslechterde. Zowel lichamelijk als geestelijk konden doktoren haar toestand niet in de hand houden. De laatste dagen was Janny niet meer aanspreekbaar en moesten de kinderen afscheid van haar nemen. We verliezen in Janny een getrouwe zuster van de gemeente, een vrouw die haar leven tot dienst heeft gesteld aan haar gezin en haar kerkje. Zowel maatschappelijk was Janny actief om anderen tot hulp te zijn, als ook in de kerk was zij sterk in haar onvoorwaardelijke steun. Toch toen de tijd daar was om door andere mensen te worden gesteund en geholpen kon Janny zich niet altijd eenvoudig overgeven. Haar leven had haar tot een zelfredzame vrouw gemaakt, die weg was soms hard en weerbarstig. Teleurstellingen en verdriet lieten wonden na. Geloof was voor Janny vooral verzoenend en verzachtend, Christus was voor Janny de plaats om te schuilen. Zij liet zich in haar geloof kennen in de vele gebeden, boekjes en gedichten die zij had verzameld, ook haar liederen zoals zij ze speelde achter het orgel. Eenvoudig, oprecht en recht door zee! Maar ook luisterend, biddend en geduldig! De uitvaart stond in het teken van psalm 23 waarin we iets van Janny konden ontdekken. Haar beide kinderen Edwin en Petra laat zij na in verdriet en met groot gemis. Toch ook dankbaar en hecht aan een verbonden. Samen met hun geliefde partners en kinderen vormen zij samen het gezin en de familie waar Janny trots op was en waaraan zij zoveel liefde heeft willen geven. Vele vrienden, broeders en zusters blijven achter in de gemeente, doch niet zonder hoop en in vast vertrouwen dat dood en graf niet heersen, maar Hij die overwon.

 

Onze zieken

Dankbaar en blij is Christel Delombaerde nu ze weer thuis is; nog wel elke dag ter revalidatie in het Heilig Hart, Westlaan in Roeselare. Daar wordt dagelijks gewerkt aan herstel en versterking van het lichaam. Er was veel geduld en geloof nodig om tot hier te zijn gekomen, daarnaast veel liefde om het samen vol te houden. De Heere heeft het alles geschonken op het gebed. We hopen en bidden dat de weg naar de kerk weer snel begaanbaar zal zijn. We wensen beterschap en samen met Harry een blij en mooi vooruitzicht naar de nabije toekomst.

 

Jarig

Zelden zijn we als gemeente in de gelegenheid de leeftijd van de zeer sterken te vieren. Dat mochten we toch doen samen met mevrouw Jutta Simons. De leeftijd van 90 jaar mocht worden bereikt. Een lang leven om op terug te zien en telkens te ontdekken dat God het wonderlijk leidt. Een bewogen tijd in har kinderjaren, huwelijkstijd en gezinsleven. Is Jutta vanuit Duistland overgekomen naar Pittem, de kennismaking met het na-oorlogse Belgie met de sterk aanwezige Roomse Kerk. Toch wist Jutta zich aan te passen en haar gezinsleven op te bouwen. Ook verteld ze van haar taak in het gezin, haar hulp voor de schoonouders en de kinderen en klein en achterkleinkinderen die ondanks de enorme hoeveelheid geteld zijn en bij name genoemd. In goede gezondheid hoopt Jutta “nog wel wat jaartjes mee te kunnen” zoals ze het zelf verwoordde. Bovenal onder Gods zegen, daarmee is Jutta vertrouwd! Natuurlijk wensen we de gehele familie en in het bijzonder de 90-jarige goede gezondheid en een blij levensjaar toe, om het te mogen ontvangen uit Gods hand. Naast de kaart van de kinderen van de kerk en alle volwassenen kreeg Jutta veel bloemen kado, groene vingers! Proficiat!

 

Kinderkoor

Zoals nu reeds enkele weken loopt hebben we binnen de gemeente een kinderkoortje opgericht; de Geusjes! Onder leiding van Maaike en Sebas! De kinderen leren liedjes van de Heere Jezus die ze in de kerk zingen bij bijzondere momenten: elke woensdagmiddag om 15.00 uur in de kerk: welkom!

 

Levendige bijdrage aan de dienst

Zowel ons kinderkoortje als Maaike willen zo nu en dan graag een muzikale bijdrage leveren aan de dienst. Dat hebben we zeer op prijs gesteld. We proberen de liederen af te stemmen op de preek of de tijd van het jaar. Maaike zal dan zelf begeleiden met de gitaar. We hopen dat u het waardeert.

 

Nieuwe Johannes de Heer bundels

Weldra zal geen misverstand meer zijn als we de nieuwe bundels van Johannes de Heer ter beschikking hebben. We hebben dan ook de beschikking over enkele nieuwe liederen. We wensen onze gewaardeerde organisten veel vreugde bij de begeleiding!

 

Jongerendag naar Ieper

IMG_9534.JPG

We waren samen met enkele jongeren en kinderen van onze gemeente te gast in de VPKB te Ieper. Dominee Libbrecht ontving ons samen met zijn vrouw in de kerk waar we uitleg kregen over de werking van de gemeente, daarna maakte we een wandeling door de stad en werden we getrakteerd op een ijsje. We wij op mooie plaatsen geweest en bij indrukwekkende monumenten! Veel dank aan ds. Libbrecht en de gemeente!

 

Volwassendoop

Op 11 mei werd in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend aan Stephan Wieland na belijdenis te hebben gedaan van het geloof. Stephan had zijn beide ouders over uit de buurt van Dresden (voormalige DDR). Tijdens de voorbereiding hebben we gesproken over hoe het was geweest onder heet communistische regime en welk effect de veranderingen hebben gehad op de samenleving en de kerken. Hoe de kerk na jaren lange onderdrukking toch weer tot bloei gekomen zijn. Stephan heeft zijn weg gevonden in geloof en samen proberen zij die weg te vervolgen, elke dag verder lerend. Want in geloof ben je nooit klaar. We zijn dankbaar dat hij te kennen heeft gegeven ook te willen gedoopt worden en daarmee een levend onderdeel van de gemeente wilde zijn. We hopen en bidden hen het goede toe!

 

 

Te gast bij de Burgemeester

We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de toezegging van de burgemeester van Roeselare  ons te willen ontvangen bij het Bijbelproject. Daartoe hadden we ook het contact met de Evangeliekerk en de Pinksterkerk ter plaatse gezocht. Met een mooie delegatie waaronder enkele gasten uit Nederland zijn we ontvangen op het stadhuis. Daar hebben we enkele toespraken gehouden en heeft de burgervader de bijbels ontvangen. We kamen tot en gezamenlijke bewustwording dat zowel stad als kerk beiden de taak hebben de samenleving te dienen in alle opzichten. We zijn bijzonder dankbaar dat we als kleine christelijke gemeenschap voluit serieus genomen zijn en het stadsbestuur haar waardering voor de kerk heeft uitgesproken.

 

Geschokt

B0000144.jpg

Onze Kerk (VPKB, Belgie) heeft namens alle gemeenten haar afschuw en verbijstering uitgesproken vanwege de aanslag op de Joodse Gemeenschap in Brussel. Het beklemtoont het voortdurende belang van de kerken om te blijven oproepen tot verdraagzaamheid, respect en gebed voor alle minderheden in het algemeen en de joodse gemeenschap in het bijzonder. Het is de taak vaan de kerk om de wereld in gedachten te roepen hoe God Zijn belofte over het Joodse volk heeft uitgesproken. Laten zij bidden voor de vrede van Jerusalem en het Joodse volk. Die vrede verdraagt geen enkele vorm van geweld, haat of terreur; van wie dan ook en waar dan ook.

 

 

 

 

 

 

15:36 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |