28-10-13

NOVEMBER IN ONZE KERK

Dressed to Shine III 1024.jpg

 

 

 

 

 

Meditatie

 

Spreuken 27;19

“Zoals water het gezicht weerspiegelt,

zo weerspiegelt het hart de mens.”

 

 

In de tijd van de spreukendichter was een spiegel een luxe die niet voor iedereen was. Het water was een goedkoop alternatief! Maar niet altijd betrouwbaar. Wie zijn gelaat onderzoekt in de spiegeling van het water wordt licht misleidt. Rimpelingen in het water, golven en deining vervormen de beeltenis en een kleine aanraking van de spiegeling doet haar snel verdwijnen. In de oudheid was vooral Narcissus die voortdurend in de war is vanwege zijn eigen beeltenis in het water en zelfs verliefd werd op wat het water hem voorspiegelde. Spreuken verondersteld in elk geval de menselijk drang om zichzelf te bewonderen! 

     Bewondering kan afnemen naarmate de schoonheid en bekoorlijkheid minder wordt. Vele zalfjes en smeersels ten spijt kan ook een medische ingreep niet altijd verhullen hoe de mens werkelijk is (geworden). Vroeg of laat toont de weerspiegeling de mens zoals deze voor hem staat; tot schrik, geruststelling of vreugde van de ijdeltuit.

     Maar Spreuken spreekt niet van de schoonheid van het gezicht, maar spiegelt ons met het hart. Een onrustig hart is als een golvende zee dat maar moeizaam in staat is een evenwichtig beeld te geven van de mens die zich spiegelt. Een wispelturig hart toont ons een mens die het maar niet kan vinden, die geen rust heeft, opgejaagd is.

     Toch een kalm hart dat vredig is gerustgesteld weerspiegelt een mens die zich geborgen weet en veilig in Gods hand. Een kalm hart zoekt niet haar zwakheid te verbergen maar legt het bij God neer. Zij zoekt haar schoonheid niet in wat voorbij gaat maar in wat blijvend is. Niet in wat zijzelf voortbrengt maar wat haar gegeven is.

     Een mens die het gelaat spiegelt zal daarom iets van Christus ontdekken, Zijn beelddrager zijn wij. Om stil en bedachtzaam in word en daad gestalte te zijn van de Heiland en de wereld Zijn schoonheid te doen ontdekken.

 

Zoals een oud lied in nieuw gestoken jasje zegt;

 

Schoonste Heer, Jezus, Heer aller Heren

 Lam van God en mensenzoon

 U wil ik prijzen, U wil ik eren

 Nu ik hier nader voor Uw troon

 

 Schoonste Heer, Jezus, Koning der koningen

 Uw naam aanbid ik mijn leven lang

 Niemand is mooier, niemand is heerlijker

 Ik zing voor U dit lofgezang

 

 Schoonste Heer Jezus, Machtige Vredevorst

 Heml en aard' buigt zich voor U neer

 Niets hier op aarde heeft zoveel waarde

 Als U, mijn Jezus, schoonste Heer

 Als u, mijn Jezus, schoonste Heer

 

Onze zieken

 

Zoals inmiddels voor velen duidelijk is geworden hebben grote zorgen zich opgestapeld bij het jonge gezin Cneut. Gina zal in deze weken een chemo-behandeling ondergaan in de hoop dat het meest gunstige resultaat kan worden bereikt. Daarmee is alles voor een moment stil gaan staan en ineens heeft nog maar een ding prioriteit. Langzaam maar zeker zijn zij bekomen van de eerste schrik en het zorgelijk vooruitzicht dringt door; maar niet zonder hoop en gedragen door een sterk geloof. We wensen en bidden kracht en sterkte om dit kruis te dragen en geloof en vertrouwen om het te doen met Jezus; onze Kruisdrager.

     Inmiddels weer enigszins hersteld is br. Harry na een val met als resultaat een gekneusde arm. Ook zr. Janny was voor een kort moment in het ziekenhuis waar de onderzoeken geruststellend waren. Daarmee is echter niet alles opgelost. We wensen herstel toe!

     Veel hoop en verwachting had dhr. Hal van de nieuwe mogelijkheden voor de mobiliteit (lopen). Toch blijkt dat het minder eenvoudig is dan gedacht. Geduld en acceptatie blijven belangrijk en daarmee wensen we sterkte.

 

Bij de Erediensten

 

We zijn blij en dankbaar met de getrouwheid in het kerkbezoek, steeds vaker zien we nieuwe gezichten en vrienden die voor korter of langere tijd even minder zichtbaar waren. We willen graag een gastvrije gemeente zijn waarin het Woord centraal staat en Christus zichtbaar wordt gemaakt. Dan hebben we elkaar erg nodig in de band van liefde en respect.

Misschien ontdekt u afwijkende dingen of nieuwe elementen in de erediensten. Niet altijd weet ik wat gebruikelijk is/was, soms ontdekt u ook enige voorkeur van mijzelf. Het is voor mij en de kerkenraad belangrijk te van u te vernemen als u vragen hebt of opmerkingen ten aanzien van de erediensten.

 

Catechisatie

 

Catechisatie wil zeggen onderricht/onderwijs in de dingen van geloof en kerk. Het is was de gemeente aanbied aan jongeren om hun ouders te ondersteunen in hun taak om het geloof in Jezus Christus verstaanbaar door te geven. De commissie van de Geuzentempel heeft in het voorbereidingstraject op onze overkomst duidelijk gemaakt dat Roeselare behoefte heeft aan het werk onder jongeren. Inderdaad heeft onze gemeente een niet te onderschatten groep jeugd. Samen dragen we de verantwoordelijkheid de jonge generatie te helpen en te ondersteunen in hun ontwikkeling als christen in de samenleving.

Tijdens catechisatie spreken we met elkaar over het geloof en de manier waarop jonge mensen daar in staan. Wat zij tegen komen in de wereld, wat lastig is en mooi. We leren van de Bijbel over hoe God trouw is aan Zijn volk Israel en dat die getrouwheid ook belangrijk is voor ons. We ontdekken hoe Jezus voor ons de Zaligmaker is en de Verlosser. Het is een uitdaging een juiste afstemming te maken waardoor de jeugd het leuk vindt, gezellig en leerzaam.

Leeftijd vanaf (ongeveer) 11 tot 16 groep 1 op maandag 19.00 uur tot 20.00 uur

Leeftijd vanaf (ongeveer) 17 groep 2 op maandag van 20.00 uur tot 21.00 uur.

Neem contact op met de ds! Je bent altijd welkom!

 

Kinderclub

 

Op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur voor kinderen tot (ongeveer) 12 jaar. Naast knutselen wordt een Bijbelverhaal gelezen en is een kleine verwerking, liedjes en gebed.

Neem contact op met de ds. Je bent altijd welkom!

 

Gebedskring

 

Vrijdag 1 november komen we samen om 20.00 uur onder leiding van ds. We verzamelen enkele gebedspunten uit de gemeente, kerk en samenleving, we spreken met elkaar af hoe we de diverse punten benoemen in ons gebed en in een kring gebed geven we aan allen de gelegenheid hard-op of zacht te bidden of te luisteren naar het gebed van anderen. Het belang is dat u er bent en dat we samen een biddende gemeente zijn.

 

Bijbelkring

 

Woensdag 13 november om 20.00 uur komen we weer samen voor de Bijbelstudie. We lezen in Johannes en denken na over zijn weergave van het evangelie van Jezus Christus. De teksten kunnen aanleiding zijn voor gesprek over de diverse elementen van het kerkelijk leven en ons geloofsleven. Natuurlijk mag u van mij een gedegen voorbereiding verwachten, Bijbelkring is er voor ons samen waarmee ik hoop te zeggen dat de ruimte voor het geloofsgesprek belangrijk is.

Voor tips en opmerkingen/vragen neem gerust contact op met ds.

 

Vrouwenclub/bijeenkomst

 

Bij het uitkomen van het kerkblad worden enkele plannen ondernomen om te komen tot het opstarten van een vrouwenclub. We hebben onderzocht wat de mogelijkheden en verwachtingen zijn en vele van u hebben gereageerd. We denken nu aan regelmatige bijeenkomsten waarbij we een bijbels onderwerp ter sprake brengen (inleiding) en samen dienstbaar zijn aan de kerk en de samenleving. We proberen daarbij gebruik te maken va de verscheidenheid en achtergronden van elkaar en de gaven/talenten inzetten tot opbouw van de gemeente. We hopen dat het ook gewoon gezellige ontmoetingen voor vrouwen zullen zijn waarbij we elkaar ook in praktische dingen kunnen ondersteunen of helpen; samen delen in vreugde en tegenslag.

We hopen snel tot ziens!

 

  

Inburgering voor de ds.

 

Dat was nodig, een introductieweek voor predikanten vanuit het buitenland en nieuwe predikanten vanuit het binnenland. Ik heb met veel vreugde kennis genomen van de praktijk van de VPKB; soms een chaotische organisatie waarin maar zo weinig gemeenschappelijk lijkt te zijn. Toch ook en zoveel een kerk met een gezamenlijke roeping en getuigenis. Mijn eerste ervaring met de tweetaligheid van België, zoals u na zondag ook hebt gemerkt! Omdat ik tijdens deze week enkele collega’s heb ontmoet in de nabije omgeving van Roeselare hebben we het voornemen in de toekomst –bij gelegenheid- elkaar op te zoeken ter geestelijke vorming, ondersteuning en praktische afstemming van eventueel gezamenlijk te ondernemen activiteiten.

 

Groet uit IJmuiden

 

De Hervormde Gemeente IJmuiden-West laat hartelijk groeten en was blij verrast met de warme ontvangst tijdens de intrededienst van haar oud-predikant. Zij waren erg onder de indruk van de kleine gemeente met een krachtige uitstraling, het mooie gebouw en de gezellige stad en bovenal lieve en aardige mensen.

 

Veel dank

 

Inmiddels zijn we 2 maanden verder na de intrede. We hebben het huis (redelijk) op orde, en ook in de gemeente hebben we de eerste stappen gezet. Tijd om een dankwoord te spreken/schrijven voor zoveel hartelijkheid en goede zorg zoals we die bij onze overkomst en vestiging hebben ervaren en de inzet om met vereende krachten ons huis voor ons gezin geschikt te maken . We weten ons gezegend met een hechte dankbare gemeente.

Namens mijn vrouw en kinderen,

ds. L.P.J. van Bruggen

11:39 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Graag toon ik mijn sympathie voor uw blog.
Met vriendelijke groet,

Gepost door: Gidsjoris | 04-12-13

Bedankt voor je interesse. Het was fijn je blog te leren kennen. Ik zal hem zeker aanbevelen.

Gepost door: rony | 05-12-13

De commentaren zijn gesloten.