11-04-13

DE KERK DRAAIT VIERKANT

 

Kerkmozaïek van de maand februari gaat over de kerk en haar toekomst. De VPKB wordt deze keer kritisch onder de loupe genomen. Vooral twee artikelen proberen ons wegwijs te maken hoe het verder moet met de terugloop van leden en met het gebrek aan enthousiasme.

 

Ds. Johan Temmers pleit voor een nieuwe kerkhervorming, inhoudelijk zowel als structureel. Hij verwijst bijv. naar de tegenstemmen die in de eerste eeuw tegen de hoofdstroom ingingen en een meer verinnerlijkte Christus preekten. De kerk zou zich minder exclusief in haar geloofsbelijdenis moeten opstellen, vindt hij. Maar hij houdt vooral een pleidooi voor een slagvaardiger synode, die wat minder druk maakt over de taalkwesties in België. Desnoods met verlies van een al te strenge eenheid. Hij oppert het idee voor kleine gemeenten om te gaan samenwerken in een regionaal verband. Eén predikant zou de leiding moeten geven aan een team van predikanten, kerkelijke werkers en gemeenteleden. Samen zouden ze initiatieven moeten nemen en dat werk zou ook in de vorm van korte projecten kunnen gebeuren. Zijn gedachten zijn prikkelend en zullen menigeen uitdagen om het zo te proberen of het juist anders te zien.

 

Datzelfde geldt voor de bevlogen benadering van ds. Arjan Knop. Hij hekelt de trage werking van de kerk, het gebrek aan creativiteit en een visie voor de kerk in deze tijd. Hij houdt de kerk voor dat ze de mensen moet zoeken, midden in de samenleving, de zoekers die het in de huidige structuur niet meer kunnen vinden. Hoe kan het verhaal van Jezus werkelijk aansluiting vinden bij de noden die er heden ten dage zijn? Knop ziet graag een kerk die cultureel actief is en zich buiten de eigen structuur begeeft, lezingen geeft en cursussen en concrete hulp. Kortom: de kerk moet zich niet op eigen gebied terugtrekken, maar het lef hebben om te zaaien.

10:45 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.