14-06-12

EXAMENS !!!!

Examens en wat Psalm 139

daarmee te maken heeft  

 

Geschreven door Petra Schipper maandag, 28 mei 2012 08:42

 

Juni – examens. Voor kinderen en jongeren zijn deze woorden bijna synoniem. Ouders weten ervan mee te praten: zij delen volop in de spanning van hun kroost. Elke dag blokken, elke dag de vraag of het allemaal gaat lukken, elke dag die prestatie moeten leveren onder druk van zenuwen en opstapelende moeheid. En déze examencyclus moet goed gaan, want je studiejaar hangt ervan af. Hoe moet je het allemaal inschatten, hoe gaan ze je werk beoordelen? Ben je bang dat het zal mislopen of heb je juist de neiging om het te rooskleurig te zien? En hoe gaan je ouders ermee om: zitten ze achter je broek, zijn ze bezorgd, helpen ze je, praten ze op je in? Als ouder weet je soms niet hoe je het best kunt reageren. Moet je je kind aansporen of eerder afremmen (ja dat bestaat ook! Ik heb in mijn gezin beide varianten meegemaakt J)? Kun je hen helpen of gaat de studiestof al boven je pet? Heeft je kind moeite met leren en voel je je bezorgd en machteloos?

Geen wonder dat straks zowel kinderen en jongeren als hun ouders zo aan vakantie toe zijn!

 Laten we deze maand niet vergeten om hen allemaal eens een hart onder de riem te steken. En als je zelf in deze situatie zit, durf gerust eens te zuchten en een schouderklopje te vragen, niet alleen van je vrienden maar ook in de gemeente. We leven graag mee!

 Ik weet niet hoe het met u is, maar mij zijn mijn eigen examenperiodes sterk bijgebleven. Soms droom ik er ’s nachts zelfs nog van dat ik examen moet doen – en ik ben niet de enige! Examens zijn bij uitstek momenten waar je geconfronteerd wordt met wat je presteert en hoe je daarmee omgaat. De schoolperiode is de fase in je leven waarin je het duidelijkst en voortdurend beoordeeld wordt en daar onvermijdelijk je eigenwaarde aan ophangt. Voor veel mensen begint die tijd met “kijk eens mama wat ik al kan!” en eindigt die met “ik kan niks”.

Naarmate je ouder wordt, begin je te ontdekken waar je goed in bent en dat de mening van anderen over jou geen eindoordeel inhoudt over wat je “waard bent”. Gelukkig maar. Toch blijft ieder mens, jong en oud, vatbaar voor waardering van anderen. (Nog zoiets: laten we elkaar die vooral blijven geven!)

Wist u dat “examen” eigenlijk ook een bijbels begrip is? In de Engelse en Franse bijbelvertalingen komt het woord “examen”/ “examination” en “examine(r)” voor op plaatsen waar in het Nederlands gesproken wordt over (zelf)onderzoek. Paulus spoort bijvoorbeeld de gemeente in Corinthe aan (1 Cor.11:28) om zichzelf te onderzoeken alvorens aan het H. Avondmaal deel te nemen. In de gereformeerde traditie is deze aansporing behouden, maar helaas in het verleden ook soms ontaard in zelfveroordeling en schuldcomplexen. Alsof je examen moest doen voor God en kerk en bij voorbaat al zou buizen.

Zowel examens op school als zelfonderzoek in het gemeenteleven kunnen niet bedoeld zijn om je falen te onderstrepen. Het zijn hulpmiddelen om in te schatten waar je staat zodat je jezelf kunt bijsturen. Naar mijn overtuiging is gezond zelfonderzoek onmisbaar om eerlijk met God en elkaar te kunnen omgaan. Daar worden veel problemen tussen mensen mee voorkomen!

Maar: zelfonderzoek moet gezond blijven, net als examens erop gericht om je verder te helpen.

We hebben daarvoor een goede leidraad in Psalm 139. Die begint met een dankbaar vertrouwen: “Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd” – en mondt daarom uit in de vraag aan God: “Toets mij God, en ken mijn gedachten, zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg” (Ps.139: 3, 23, 24 NBG). God heeft ons onvoorwaardelijk lief en juist daarom mogen wij groeien in de leerschool die ons leven lang duurt!

 

 

 

 

 

 

13:22 Gepost door Rony in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.