01-05-11

Wanneer een dominee gaat......

 

Efeze 4: 4-6

'Eén lichaam, en één Geest, gelijk ook gij geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.'

 

Wanneer een president gaat, wanneer een koning aftreedt dan zijn de mensen onrustig. Ze vragen zich af: wat nu, hoe nu verder, zal het wel gaan?

Wanneer een dominee gaat, heeft hij ook zo zijn vragen: hoe nu verder, zal het wel gaan, hebben zij nu mij gevolgd of hebben ze gehoor gegeven aan Zijn roepen?

 

In het geloof weten wij dat wij het bij God moeten zoeken en niet bij mensen. Mocht je hier nog niet achter zijn dan hoop ik dat je snel wakker mag worden. Het zwaartepunt in ons geloof ligt immers bij Hem alleen. Hij die ons opnieuw tot leven riep.

Christenen weten en geloven: dat zij het bij Hem alleen moeten zoeken. Wij geloven dat Zijn Geest over tijd, plaats en eeuwigheid heen nog steeds regeert en mensen beweegt.

 

Wanneer een gemeente vacant wordt, paniekeren we niet. Onze gemeente, ons geloof, onze eredienst draait niet om een mens maar om Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het hartsgeheim van onze gemeente is Jezus Christus. Hij het enige en ware hoofd van de kerk op aarde.

Een dominee komt en gaat, mensen komen en gaan, maar Gods woord blijft in eeuwigheid bestaan.

 

Ik persoonlijk heb de rust gevonden. Het is goed na zeven jaar te gaan. Neen het werk is niet af en neen er zijn nog altijd dingen die beter, meer en nog beter gekund hadden. Ja dit had nog en kan ik wel nu..

Ik heb echter ervaren dat God mij nu roept tot een nieuwe taak en aan die roeping wil ik gehoor geven. Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand... Hier vertrouw ik op, Hij zal de roeping ook gestalte geven en bevestigen.

En zeg nu zelf broer, zus wie ben ik in het grote geheel van Zijn raadsbesluit? Wie ben ik in Zijn plan met de gemeente en in Uw geloofsweg?

Het is goed dat ik mij gedrongen voel om nu te gaan, ik zou mij op den duur belangrijker gaan voelen dan ik eigenlijk mij zou mogen voelen. Het werk gaat voor mij nu door op een andere plaats, ook daar mag ik Hem dienen.

Wij allen mogen God dienen op onze eigenwijze, met de door Hem aan ons gegeven gaven. Hoe wonderlijk werkt de Heilige Geest en hoe wonderlijk wil Hij Zijn vruchten uitdelen.

 

Moge God ons hierin zegenen en bijstaan, moge God ons rijkelijk Zijn Geest geven opdat wij blijvend Hem verder mogen dienen op de plek waartoe Hij eenieder van ons geroepen heeft, het zij in ons gemeentewerk, familie, werk en schoolplek.

 

Welk een genade dat wij ons Zijn kinderen mogen noemen,

Hij Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Hem zij de eer tot in alle eeuwigheid,

Amen.

20:33 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.