01-05-11

Pinksteren

Handelingen 2: 1-13

 

 

Kom Heilige Geest, en wil in Christus' naam

ons leiden op de smalle weg ten leven.

God weet het, we zijn immers onbekwaam

ons leven stuur en weerbaarheid te geven.

 

Wij hebben dit zo nodig in een tijd,

waarin men poogt Godswoord te ondergraven.

Leid ons, en maak ons tot Zijn dienst bereid,

Hem dienend met een hart vol overgave.

 

Geef dat wij hier op aard een lichtend licht zijn,

een baken op de grote wereldzee.

En doe ons oog op God de Heer gericht zijn.

O leid ons, Heilige Geest, ga met ons mee.

 

Enny IJskes-Kooger

 

  

 

 

Daarom Heilige Geest kom en schenk ons uw heilige gloed...............

 

Gezang 238 Kom, o Geest des Heren, kom
                  
De vruchten van de Heilige Geest: Galaten 5: 22

 

Pinksteren:

 

Op de zevende zondag na Pasen vieren we Pinksteren. Het is al een oude Christelijke feestdag. Zelfs in het Jodendom werd deze vijftigste dag na Pesach gevierd.

Als op de Pinksterdag de Geest uitgestort wordt, zijn er juist vele Joden aanwezig in Jeruzalem uit allerlei streken van het oosten om deze vijftigste dag te vieren. En volgens de Handelingen horen de omstanders, de discipelen in hun eigen taal spreken over de grote daden van God.

Van oudsher wordt op deze zondag van Pinksteren na lezing uit Handelingen de eeuwenoude lofzang Veni creator Spiritus gezongen. In het liedboek vind je bijvoorbeeld hiervan de gezangen 237 en 238 terug. Gezang 238 werd dan met twee koren gezongen.

Koor 1 zong: Kom o Geest des Heren kom, uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor God..

waarna koor 2 antwoordde: Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht..

en zo verder van 1 naar 2 en 2 naar 1..

Het lied roept en bidt om de komst van de Heilige Geest. Omdat slechts de Heilige Geest vermag wat in mensenkracht onmogelijk is. Daarom: kom Heilige Geest, vernieuw en herschep, schenk ons uwe gaven:

troost, zachtheid, verkwikking, vrede..

omdat zonder uw heilige gloed, niets mogelijk is

geef ons uw zegen en uw vreugd die niet vergaat..

 

20:54 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.