02-04-11

Paasoverdenking

..Die Poort staat open voor U en voor mij..

 

En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud

is ook uw geloof (1 Corinthiers 15: 1-34, met name vers 14)..

Houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16: 33).

 

Waarom Pasen?

Met Pasen vieren wij dat zowel vriend als vijand Jezus niet opgesloten kon houden. (1)

Wat als onze Here Jezus nog in het graf gelegen zou hebben? Dan was Zijn levensverhaal geen bijzonder levensverhaal. Hij zou opgegaan zijn in Zijn tijd. Blijkbaar had Gamaliël het bij het rechte eind. Hoe zei hij het ook al weer?

'Laat u niet in met deze mensen, laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt' (Hand. 5).

In Jezus openbaarde zich Vaders liefde. Wie hem gezien heeft, Zijn daden en woorden gevolgd heeft, kan niet anders dan zeggen hier liep Gods geliefde Zoon op aarde.

Gezien Jezus dus niet is als al die andere verlossers voor Hem, is Hij dus wat Hij zei dat Hij was, namelijk: de goede Herder die Zijn leven vrijwillig aflegde om het goede voor Gods kinderen te verkrijgen.

Hij is, zoals Paulus in de eerste Corinthiers brief schreef: 'de Adam in wie allen levend gemaakt worden'.  Bracht de eerste Adam/mens de dood en ziekte in de wereld, dan bracht en doorbrak de tweede Adam, dus Jezus, die doodscirkel en opende een Weg naar het ware Leven.

 

Gelooft U dat?

Wat? Dat Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven? Als U, jij dat niet doet zo moet ik je vertellen dat je leven nutteloos is. Dan ben je geboren om te sterven. Hoe plat wil je het hebben? Dan draait heel je leven gelijk dat ook al was in Paulus' tijd om 'Kom laten we eten, drinken, leven en roven'.

 

Wat is nu de zin van je leven als je een volgeling bent van Jezus' Weg? (2)

Als Christen geloof je in Christus en belijd en getuig je dat Christus is opgestaan. Als Christus niet is opgestaan, dan is het 'evangelie', het goede nieuws, een leeg en zinloos gegeven. Er is geen troost, geen hoop en bemoedigend antwoord op de eindeloze cirkel van dood, ziekte en zonde. Dan zitten wij vast en is er geen uitkomst meer uit de dood. 

 

Wat wil Jezus' levensverhaal ons duidelijk maken?

Hij is opgestaan. Wat betekent dat voor ons? Als Jezus Gods Zoon is dan houdt God zoveel van ons dat Hij voor onze overtredingen Zijn eniggeboren kind gaf. Als God zoveel van Jezus hield om Hem uit de dood op te doen staan, dan kunnen wij in Hem ervan verzekerd zijn, dat Hij die Jezus tot leven bracht, ook ons zal opwekken.

Ja nog meer zegt Paulus, als je niet gelooft in Jezus' opstanding, dan geloof je in een persoon die noemde Jezus, slechts een persoontje met mooie en indrukwekkende spreuken maar meer ook niet.

'Nee', zegt Paulus tegen die Corinthiers die niet in de opstanding geloven, 'die Jezus en die opstanding van Hem, dat is de kern van ons geloof.'

Allen die in Jezus' offer en opstanding geloven, allen die in Jezus' leven en sterven geloven, zullen met Hem zijn ook in een leven na dit vleselijke leven. Ons leven als Christenen valt en staat met ons geloof in Jezus' opstanding.

 

Waarom Pasen volgens Paulus?

Wee de mens, die slechts horizontaal leeft. Gezegend de mens die gelooft dat er na dit leven nog een Poort is die leidt naar een land van melk en honing. 

Houd daarom goede moed, Christus Jezus Uw Heiland en Zaligmaker heeft de wereld overwonnen,

voor U en voor mij,

voor hem en haar die gelooft in de opstanding, is er Leven, eeuwig Leven.

Zie en komt dan toch, die Poort staat open.. 

voor U en mij..

   

 

Om over na te denken

(1) In Mattheüs 28 wentelde een engel de grafsteen weg. Wie wentelde in Mattheüs 27 de steen er voor en wie verzegelde het graf?

Kunnen wij Jezus ook wegstoppen? Waarom zouden wij dat doen? Waarom doen Jezus' tegenstanders dit?

Uiteindelijk en dat mag ons moed geven en troosten, toch zal gebeuren wat God wil en dat ondanks wat vriend en vijand wil!

 

(2) Te Antiochië worden de volgelingen van Christus voor het eerst 'Christenen' genoemd (Hand. 11:26). Daarvoor worden zij mensen van Zijn Weg genoemd. (Hand. 9: 2). Een mooie verwijzing naar Jezus' uitspraak in Joh. 14 vers 6.

Waarom zouden Christenen nog zo genoemd worden? Hoe noemen mensen om U heen U gezien U nog steeds tegen alle tijdsgeest in een volgeling van die dwarsligger bent?

Welke weg en waarheid volgen de mensen om U heen? Zou persoonlijke voorbede en/of gesprek iets vermogen?

20:01 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.