02-12-10

VEEL HEIL EN ZEGEN VOOR 2011

 

 

kerstkaart%20Marcel%20Huysentruyt.jpg

 

 

 

Uit een kerstpreek van Augustinus:

 

"Geboortedag van Christus heet de dag waarop Gods Wijsheid zich als een kind geopenbaard heeft en

Gods Woord zonder woorden een menselijke stem heeft laten horen.

Toch is deze verborgen Godheid door het getuigenis van de hemel aan de wijzen bekendgemaakt,

en door de stem van de engelen aan de herders verkondigd.

Ieder jaar opnieuw vieren wij plechtig deze dag waarop de profetie vervuld werd:

"De waarheid is uit de aarde ontsproten, en de gerechtigheid heeft neergezien uit de hemel".

De waarheid die in de schoot van de Vader is, is uit de aarde ontsproten

om ook in de schoot van een moeder te zijn.

De waarheid waardoor de wereld omvat wordt, is uit de aarde ontsproten om gedragen te worden in de handen van een vrouw.

De waarheid waardoor de zaligheid van de engelen met onvergankelijke spijs wordt gevoed, is uit de aarde ontsproten om door lichamelijke borsten gezoogd te worden.

De waarheid voor wie de hemel te klein is, is uit de aarde ontsproten om in een kribbe te worden gelegd.

Terwille van wie is die zo hoog verhevene in zo'n geringe staat afgedaald?

Zelf had Hij er geen enkel voordeel van, maar wij, als wij geloven, het allergrootste.

Ontwaak, o mens, voor u is God mens geworden.

"Sta op gij die slaapt en rijs op uit de dood, en Christus zal u verlichten"(Ef. 5: 14).

Voor U, zeg ik, is God mens geworden.

Voor eeuwig zoudt gij gestorven zijn,

als Hij niet in de tijd geboren was.

Nooit zoudt gij verlost zijn van het vlees der zonde,

als Hij de gestalte van het vlees der zonde niet had aangenomen.

Een blijvende ellende zou bezit van u aangenomen hebben,

als deze barmhartigheid niet geschied was.

Gij zoudt niet opnieuw ten leven zijn gewekt,

als Hij zich niet aan uw dood onderworpen had.

Gij zoudt bezweken zijn,

als Hij u niet te hulp was gekomen.

Gij zoudt ten onder gegaan zijn,

als Hij niet gekomen was.

...

Ga na, wie dat verdiend heeft,

ga na wat hier de drijfveer is,

ga na welk recht men hierop kon doen gelden,

en zie of gij iets anders vindt dan de genade".

 

 

Kerstfeest, een gebed van Maarten Luther:

 

Neem, Heer Jezus,

onze geboorte van ons

en dompel haar onder in Uw geboorte.

 

Schenk ons de Uwe,

opdat we daarin rein en nieuw worden,

als was het onze eigen geboorte,

opdat een ieder van ons

zich in uw geboorte

niet minder zou kunnen verheugen en roemen,

dan alsof hij, als U,

lijfelijk uit Maria geboren was.

 

Sterk ons geloof,

dat u helemaal de onze bent,

een kind-ons geboren,

een zoon-ons gegeven.

 

Johannes 3, 3-6

 

Voor, zo God wil, het nieuwe jaar 2011!

 

Jezus gaat ons voor

 

Jezus gaat ons voor

Heel het leven door

En wij volgen allerwegen

In de sporen van zijn zegen

En zo reizen wij

Welgemoed en blij.

 

Als er zorgen zijn

Door verdriet of pijn

Dan zal Hij ons daardoor leiden

Zodat wij ons toch verblijden

En wij verder gaan

Op het einddoel aan.

 

Als je ook voortaan

Met ons mee wilt gaan

Dan zal eens de toekomst komen

Die je nooit had kunnen dromen

Dan wordt tijd en strijd

Feest in eeuwigheid.

 

14:06 Gepost door Rony in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |