26-04-10

HEMELVAART en PINKSTEREN

Waarom dopen?

 

Wat zou de diepere betekenis van een doop kunnen zijn?

 

Laten wij zaaien: ingespannen en toch ontspannen?

 

Marcus 4: 26-29 en Jakobus 5: 7-8

 

Iets over de doop?

Een doop bediend zowel aan een groot als klein mensenkind, wil naar mijn mening, ons wijzen op het feit dat God van zijn kant een relatie met ons aanging al voor wij op die gedachte zouden zijn gekomen.

Door de doop wordt er iets zichtbaar van Gods verlangen, dat Hij met ons een niet op te heffen relatie aangaat. God doet door de doop een appèl op deze mens die gedoopt mag worden om nu ook van zijn, haar kant te willen instaan, dat zij slechts God willen aanhangen, vertrouwen en liefhebben.

God nodigt ons door de doop uit tot een intieme relatie met Hem. En intimiteit vraagt om tijd, om openheid en vertrouwen. Het betekent ook dat ouders en of de volwassen mens van zijn/ haar kant zich bereid verklaart om in die relatie te willen investeren, om die Ander, God dus, te willen leren kennen.

 

Hoe je dat doet?

Nu, hoe doe je dat in een relatie? Gewoon, je zoekt als je iemand graag ziet, de nabijheid op van die a/Ander en je durft een gesprek met Hem aan te gaan. In de Bijbel hoef je maar te denken aan dat gesprek dat er was tussen God en Abraham (in Genesis 18).

Door de doop nodigt God ons uit tot een vriendschapsrelatie met Hem en om zo een relatie te kunnen aangaan heb je volharding en moed nodig. En als u wat ouder bent en naar jezelf en anderen durft te kijken, dan zult u al snel tot het inzicht komen: 'het lukt mij in en uit eigen kracht niet'.

En misschien is het u ook al opgevallen: In de grote groep met veel christenen gaat het velen wat makkelijker af, er is de sociale druk, de groep, iedereen doet het en dan gaan wij al makkelijker met de groep mee. Moeilijker is het waar christenen een minderheid zijn, wat is dan echt en wie durft zich zelf via Gods woord en Geest te onderzoeken?

 

Blijkbaar lukt het ons niet?

Alleen de Heilige Geest kan zo een vriendschapsrelatie doen ontstaan. Alleen God van Zijn kant kan die wonderlijke relatie tot stand brengen.

De doop is er het teken en de bevestiging van dat Gods Heilige Geest ook in ons wil wonen en werken. De doop is dan ook een bezegeling en bevestiging dat er iets in deze mens gaande is.

Hoe Gods Geest werkt en hoe die vriendschapsrelatie tussen God en mens tot stand komt, dat is enkel en alleen Gods geheim...

 

Maar wij dan? De ouders, de gemeente, peter, meter.?

Wat is dan de invloed van ouders, meters, peters en of gemeente?

Ouders kunnen bij de zuigeling de liefde met zorg en vertrouwen inweven in het innerlijke van hun kind. Bij peuters, kleuters en lagere schoolleeftijd: hier kunnen ouders en gemeente structuur en houvast bieden in de geloofsopvoeding. God geeft ons in Zijn Woord een kader en norm waarin zij en wij beschermend en veilig een fundament kunnen leggen en vinden van: 'dit is wat jij en wij nodig hebben op onze levensweg om later keuzes te kunnen maken die heilzaam, genezend zijn voor ons en al Gods mensenkinderen'.

Bij de puberteit wordt het moeilijk. Er worden vragen gesteld, kritisch, opstandig, ja zelfs afzettend naar de eigen opvoeding, in de zin van: klopt dit of dat wel van onze opvoeding, is dit of dat wel nodig? Voor ouders en gemeente, meter, peter wordt het belangrijk: heb ik wel werk gemaakt van mijn eigen geloofsbeleving of is alles slechts traditie/dogma? Belangrijk is, was er liefde te proeven voor God, heb ik aan mijn kinderen laten voelen, voor God ben je waardevol, voor Hem mag je er te allen tijde zijn zoals je bent. Hij kent je bij naam al voor je geboorte. Belangrijke steekwoorden: geborgenheid, thuisgevoel, bemoediging, troost.

Bij de jongvolwassenen wordt het belangrijk heb ik in de geloofsopvoeding er naar toegewerkt dat ze zelfstandig hun levenskeuzes kunnen maken vanuit hun geloof.

Voor hen komt het er op aan dat ze een goed evenwicht zien te vinden tussen hun ik, thuis en de anderen en dan praten, praten en blijven praten.

 

Aan de ouders, gemeente, peter, meter, om niet in een kramp te geraken en of te verstikken in dit redden wij niet.

Aan de ouders die nog niet in een kramp of onder deze doopinfo zijn bezweken… wat te doen?

Laten wij zaaien: ingespannen en tegelijk ontspannen.

 

De ouders zijn als die boer die het zaad uitwerpt in de akker.

Maar dat moeten zij wel doen structureel, volhardend, doordacht, vasthoudend, in echtheid en vertrouwen.

Het hoe van het ontkiemen en groeien, dat laat de gemeente, ouders, peter, meter aan God over. De boer mag het zaad uitwerpen en straks de sikkel erin...en dat is al wat de boer mag.

U zegt meer niet. Blijkbaar...voor velen is dat al heel wat gevraagd, vooral voor hen die niet met het nodige zitvlees geboren zijn.

En zeg nu zelf, dat is niet eenvoudig jezelf overgeven in vertrouwen aan God. Als het aan ons zou liggen, dan moet er van alles gepland worden, zouden wij niet dit of dat nog kunnen doen, ja het liefst lepel je het geloof toch bij je kinderen erin? En soms doet het ook pijn als je ziet dat ze een eigen weg op gaan, ondanks al je proberen, praten en liefde geven. Wat is Gods weg met hun? En zouden wij dan toch niet nog dit en dat proberen; als het niet goedschiks is, dan kwaadschiks en krampachtig.

Maar blijkbaar laat zich de geloofsgroei niet forceren en toch zaaien en afgeven in biddend vertrouwen.

Een mens mag meedoen aan geloofsoverdracht, maar het geloof doen ontstaan in een mensenleven, het blijft een geheim.

Wij kunnen dus alleen zaaien in vertrouwen dat Hij het doen zal. En wij cirkelen slecht rond dat geheim.

Wij kunnen slechts eerlijk, vrolijk, gul, doorzichtig en in overtuiging tonen en doen wat wij kunnen doen, namelijk geloven in de kracht van het evangelie. Dat Hij het doen zal en wel uit de belofte.Hij heeft ons lief al voor wij er waren, Hij laat nooit los het werk dat Hij in en door de kracht van Zijn Heilige Geest begon, wonderlijke God.

Komt laten wij blijven zaaien: ingespannen maar ook ontspannen.

 

 Gedicht voor Hemelvaart

 

Jezus, Zijn laatste woorden blijven hangen.
In mijn hart trilt een groeiend verlangen, ·als een verweesde gelovige sta ik daar
Hem loslaten valt mij zwaar, heel zwaar.
Zijn handen omvatten mijn geest, mijn hart.
Gebogen loop ik naar mijn leven, iets verward, ·maar ik weet dat alles goed komt in ons leven
want Jezus heeft ons weer hoop gegeven.
Onze ziel neemt Hij mee naar Zijn Vader, ·een mooier cadeau kon Hij niet achterlaten.

 

Pinksteren…

Hoe zat het ook al weer?

 

Na de dood van Jezus waren zijn vrienden samen in een huis. Plotseling stak er een wind op in het huis. Ze hoorden de wind, maar ze voelden het niet. Op de hoofden van de vrienden verscheen er iets wat op vuur en vlammetjes leek. En ondanks het vuur, voelden zij er niets van!

Maar ze voelden het wel van binnen! Ze werden helemaal vol van Jezus en wilden met iedereen praten over Jezus.

Wat was er gebeurt?

De heilige Geest was in hun harten gekomen. En het evangelie dat Jezus leeft werd vanuit Jeruzalem over heel de wereld verspreid.

Het verhaal kun je vinden in het Nieuwe Testament in het Bijbelboek Handelingen 2. Je leest in het boekje Handelingen wat de Heilige Geest allemaal in mensen kan teweeg brengen.

 

Superhelden

Er zijn veel superhelden, misschien ken jij er ook wel enkele, denk maar aan superman en mega Mindy en Spiderman en…

Waarom vinden wij superhelden zo geweldig?

Omdat veel mensen eigenlijk ook wel een superheld zouden willen zijn.

En die helden komen met hun krachten op voor het goede en vechten dan tegen het kwaad.

De krachten die zij hebben, gebruiken ze ook om zich in te zetten voor medemens, voor dieren, een stad of een land.

Maar nooit voor zichzelf!

 

En in de Bijbel?

In de Bijbel zijn er heel wat voorbeelden van mensen te vinden die voor 100% hun vertrouwen zetten op God. En Hij geeft hun daarom Zijn kracht, Zijn Heilige Geest dus.

Denk maar aan Simson en David. Weet je nog waarom David boos werd op zijn broers en op die koning van Israël? En toen vertrouwde David op wie? En toen overwon wie op wie?

Juist David overwon die reus Goliath. geweldig verhaal. De heilige Geest is Gods kracht. Als we er om vragen dan geeft God ons Zijn Geest en kunnen we veel meer dan wij ooit gedacht hadden.

 

Gebed

 

God, zou U ook aan mij iets van Uw Geest willen geven,

U hebt het in het verleden ook gedaan met die leerlingen van Jezus en met Simson en David,

laat ook iets van die Geest in mijn hart komen,

opdat er in en door mij iets van vrede, moed en durf mag komen in een wereld die vaak dreigt onder te gaan in oorlog en het kwade,

geef dat iedereen mag zien: het kan ook anders.

om Jezus' wil,

Amen

 

14:49 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pinksteren, hemlvaart |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.