25-02-10

OP WEG NAAR PASEN

Waterlelies

Ook ik..stond er bij en keek er naar..?

 

Al een tijdje, zingt in mij een versje, dat als volgt gaat: 'stond er bij en keek er naar..'.

Ik kan het gewoonweg niet plaatsen. Misschien hebt u dat ook wel eens plotseling zo een deuntje, een lied… en waar en wie was ook al weer…?

Het doet mij ook denken aan een schilderij van de schilder Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669), hij schilderde zichzelf  tussen de toeschouwers toen de Here Jezus gekruisigd werd. Blijkbaar ook hij wist..ook voor mij en omwille van mij stierf Gods Zoon.

 

Paulus

Wat voor een grote invloed had Jezus op Zijn tijdgenoten en op onze geestelijke voorouders, ja ook nu nog op ons?

Ook Paulus stond er bij en keek er naar, eerst nog als toeschouwer en jassendrager toen Stefanus gestenigd werd (Hand. 7: 54-8:3) en later als actieve Christenvervolger. Ook Paulus keek toe en liet de steniging gebeuren. Hoeveel pijn lichamelijk en geestelijk deed hij God en Christenen aan.

 

Ook David.

In het Bijbelboek 2 Sam. 12: 1-9 kunt u het verhaal lezen van iemand die God en mensen veel verdriet heeft aangedaan namelijk held David.

Hij stuurde de soldaat Uria met opzet de oorlog in opdat hij in een gevecht zou omkomen en David een vrije doortocht kreeg om met Uria's vrouw, Batseba te kunnen trouwen.

David meende Uria te kunnen bedriegen, maar God kun je niet bedriegen.

God stuurt na de dood van Uria, de profeet Natan op David af. Deze vertelt hem het verhaal van twee mannen. De een rijk en de ander arm. De rijke kreeg bezoek, laten we zeggen die noemt de 'bezoeker'.

En de rijke dacht bij zichzelf, ik geef mijn bezoek niet graag een van mijn dieren te eten laat

ik het ene dier van mijn arme buur nemen, het slachten en het mijn bezoek te eten geven.

Na het verhaal wordt David boos, hoe kan die rijke man, hij heeft zoveel dieren en niemand die die rijke man veroordeeld, die man die verdiend de doodstraf....

En dan wijst de profeet Natan op David. David zegt hij, jij bent die man, jij bent zo rijk en dan nog pak je van Uria dat ene af wat hij heeft, namelijk Batseba. Jij verdient de doodstraf.

 

Ook wij zijn niet anders…

Hoe snel zitten wij niet op hetzelfde paard met David, het zijn altijd de anderen, het zijn gemeenteleden, het is dominee, het zijn de buren, familie, vrienden, nee zeker niet mijn kinderen. Maar wij… nee hoor, als wij maar buiten schot gehouden worden. De ander heeft en krijgt vroeg of laat altijd de schuld. En dan wijst Gods woord ons aan, niet diplomatiek maar juist raak en ontdekkend… ja jij bent ook schuld.

Ja, jij hebt ook zoveel en dan nog wil je meer en toch laat je je weer verleiden door de bezoeker. Je laten je verleiden tot roddel, stelen, jaloezie, Gods schepping mee kapot maken, in plaats van licht in de duisternis verspreiden, omdat je zo graag er bij wilt horen..

Bij mensen die niets van God willen weten. En zo wijst God ons ook blijvend veroordelend en vergevend aan in Christus kruisdood op Golgota.

Ook wij, laat Pasen ons weten, ook wij zijn schuld en ondanks een verdiende doodstraf is daar tegenover toch wederom Gods rijke barmhartigheid in Jezus, in dat liefdesoffer dat noemt Jezus.

Hoe wonderlijk groot is Zijn liefde voor ons. Dank U Heer, dank U hiervoor wel duizend maal. Misschien ook wel zo een versregel van een lied dat nu met de aanloop tot Pasen  door uw en mijn hoofd, hart en verstand zingt.

 

De kerkenraad en ik, wij wensen u een gezegende Paastijd toe,

Met broederlijke groeten,

Dominee

 

Gebed

 

Op weg naar Pasen

 

Wat moet er gebeuren voordat wij het kunnen geloven?

Lijkt niet alles in tegenspraak met de opstanding?

Als we om ons heen kijken is dood toch dood? En blijft gemis toch gemis?

Heer God, leer ons het licht herkennen in de belofte die vandaag

nog niet wordt vervuld.

Leer ons het licht zien terwijl het nog donker is.

Leer ons te leven met zicht op een betere toekomst

dan het bestaan van hier en nu.

Leer ons te leven met de belofte van dan en straks.

Dan zullen wij U zien opstaan tegen de leegte van ons bestaan,

dan vervult U ons met Uw Geestkracht en licht.

Dan zullen wij U tegenkomen overal waar mensen in nood zijn,

dan bent U daar waar pijn en verdriet is.

Dan zult U te vinden zijn in de oorlog van het bestaan,

helend en troostend zult U onder ons rond gaan.

In de gedaante van een machtige redder, misschien

in de gedaante van een mens die ons een helpende hand reikt, misschien

in de gedaante van de wind die ruimte schept,

in de gedaante van vuur dat warmte geeft,

in de gedaante van water, levend water,

dat ons optilt en draagt.

Wij kunnen nooit dieper vallen dan tot op de bodem van ons bestaan.

En wij vragen U, Heer Jezus: wees die bodem, vang ons op

als wij vallen. Elke dag opnieuw, ons leven lang opdat wij uiteindelijk,

vallend en struikelend,

uitkomen bij Uw koninkrijk,

het land van licht en liefde,

waar het leven goed is en blijft tot in eeuwigheid,

in Jezus naam wij bidden het U,

Amen

 

Op weg naar Pasen

 

Zowel Christenen als Joden vieren Pasen. Voor de Joden is dit het Pasen van de geschiedenis, gericht op de komst van de nog komende Messias.

Voor de christenen is Pasen ook het feest van de bevrijding en verlossing namelijk in het offer van Gods zoon Jezus voor onze fouten naar God.

Pasen is het feest van de dood en de opstanding van onze Here Jezus.

Aan het Paasfeest gaat een voorbereidingstijd van veertig dagen vooraf.

In de laatste week voor Pasen, (de goede week) wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht.

Pasen is het grootste feest in het kerkelijke jaar van christenen, het is Jezus die uit de dood opstond.

Ook wij christenen waren eigenlijk in het oude leven dat wij vroeger leiden voor God dood, maar dat veranderde door de komst van Christus in ons leven en alles werd nieuw..het oude heeft afgedaan door het nieuwe plantje dat door Gods toedoen in ons mag groeien.

Doordat Jezus aan het kruis gestorven is, heeft Jezus voor onze zonden en missers

betaald. Door op te staan heeft Hij Gods tegenstander, de duivel verslagen en aan ons en de wereld laten zien: de dood is niet overwinnar, maar God in Christus.

 

Versregels om te onthouden:

 

Hij werd opgewekt uit de dood,

zodat wij een nieuw leven zouden leiden. Rom. 6: 4

 

Wij hebben groot nieuws voor u,

God heeft aan onze voorouders een belofte gedaan en die voor ons, hun kinderen,

vervuld door Jezus te doen opstaan uit de dood. Hand. 13: 32-33.

 

Kindergebedje

 

Jezus U bent het begin van mijn nieuwe eeuwige leven,

help me vandaag en alle dagen om te leven zoals U leefde,

vandaag vieren wij Uw leven,

wij vragen U: help ons door Uw Geest

om ook in ons een nieuw begin te maken

wil mij helpen om U in mijn hart te dragen,

zodat de grote mensen om mij heen de liefde van U voelen

en zien, dit en veel meer vraag ik U om Uw liefde tot ons,

Amen

 

16:02 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pasen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.