29-12-08

Psalm 121

psalm91_640_x_480

 

Wie God bewaart, is wel bewaard.

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar

zal komen mijn hulp?

 

Mijn hulp is van bij de Ene,
de Maker

van hemel en aarde.

 

Niet geve Hij je voet
aan wankeling prijs,
niet sluimeren zal Hij

die over je waakt.

 

Zie, nooit sluimert, nooit slaapt
Hij die

over Israel waakt.

 

Overdag

zal de zon je niet steken,

noch de maan in de nacht.

 

De ENE

zal over je waken voor àlle kwaad,

hij zal waken

over je ziel.

 

De ENE

waakt over je gaan en je komen,

van nu

en tot in alle eeuwigheid.

 

 

2009 ligt voor ons en de grote lege drukte achter ons. Iemand zei: 'Kerst, oud op nieuw... het is allemaal zo gemaakt en dan weer de koude realiteit, voor mij doe maar gewoon… dat is al moeilijk genoeg.'

           Wat denkt u? Zou het waar zijn? Had hij gelijk? De mensen zijn dan zo commercieel opgedraaid en dan weer rauw onze dagelijkse problemen.

           2009, wat zal het ons brengen? Neerslachtigheid, vreugde over carrière, goede cijfers, eenzaamheid, ziekte, sterfgeval, misschien wel bekering…?

Wat geeft dit jaar ons? Wordt dit jaar uw jaar of Zijn jaar?

Van wie verwacht u dit komende jaar kracht, hulp en uitkomst? Of is het ook dit jaar gelijk elk ander jaar een draaien om uw eigen as, om geld, om puur horizontalisme, of wordt het een jaar met Gods hulp?

De dichter van Psalm 121 verwacht het van God. Hij heeft op zijn levenstocht zijn ogen leren oprichten naar boven...opwaarts dus, daar verwacht hij het van. De Here God is voor hem de enig die in staat is zijn, onze ziel te bewaren tegen al wat op hem afkwam en komt.

Getuigend laat de psalmdichter horen en ons lezen, hoe dan ook, wat dan ook…'ik weet mijn ziel geborgen in Gods hand. Hij is mijn toevlucht.'

Een kind van God hoeft zijn of haar levensweg niet alleen af te leggen in gevangenschap van emotionele, verstandelijke en lichamelijke problemen hetzij in zichzelf of hetzij in het platte gevangen zijn van zijn tijd.

Een kind van God weet zoals een dichter ooit zei: 'de veldslagen die zich in de menselijke geest afspelen zijn verschrikkelijker dan de veldslagen der mensen'.

Gods kinderen, de psalmdichter van psalm 121 weet, leeft, getuigt, gelooft, er is meer en heft in hoop en verwachting zijn gezicht op naar boven, van wie hij het alleen verwacht.

Wie God in zijn hart bewaart, weet:  ik hoeft de weg niet in mijn eentje af te lopen, maar mag mijn levensweg ook dit jaar weer wel bewaard aflopen met Hem, die uit liefde onder ons kwam wonen in Jezus, Zijn enig kind.

Hoe dan ook, wat dan ook, mijn hulp is van de Heer… mag Hij ook uw hulp zijn en worden in dit komende nieuwe jaar. Vraag, bidt en Hij zal er zijn, zoals Hij er altijd was…

¨ De psalmtekst werd overgenomen uit de Naardense Bijbel omdat deze tekst volledig aansluit bij de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst zoals die vertaald is door Pieter Oussoren.

 

 

 

14:18 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-08

Rondom Kerst...

kn_586003_Kerststal570

Beste mensen,

 

Wij zijn in de adventstijd en kijken uit naar Kerstmis. Persoonlijk  vind ik dat het mooiste feest van het kerkelijk jaar.

Veel mensen over heel de wereld vieren Kerstmis. Maar waarom toch? De meesten weten dat met Kerstmis de geboorte van Jezus herdacht wordt, maar waarom precies in de winter? Want Jezus is in de zomer of herfst geboren. ’s Winters lagen de herders nooit in het veld te slapen omdat het veel te koud is. Als we willen weten hoe dat komt moeten we heel ver in de tijd terug.

Ten eerste is het woord kerst een Germaanse vorming van het Grieks. Vb:Het woord kerstenen betekend bekering tot Jezus Christus. Kerstfeest is gewoon Christusfeest. Kerstmis een mis bij de Rooms Katholieken waar de geboorte van Christus herdacht word werd het eerst gevierd op 25 december in 335 in Rome. De Rooms katholieke kerken en ook de protestanten vieren het nog steeds op die dag maar de Orthodoxe kerken vieren het op 9 januari.

Waar komt die 25 december nu eigenlijk vandaan? De keuze van die maand houdt waarschijnlijk verband met de zonnewende,de geboorte van het licht. Dit werd gevierd op 21 december. Men vierde hierbij de geboorte van de zon en het licht op de kortste dag van het jaar. Het gebruik van kaarsen is daaruit voortgekomen. Men vierde de geboorte van Christus Waarschijnlijk op het zelfde moment omdat Jezus ook met het licht wordt vergeleken. Men noemt Hem ook het licht van de wereld.

Vroeger vierde men Kerstmis  ook niet zo uitbundig als nu. Eerder aan de sobere kant. Een kerstdiner bestond niet. Bij de Protestanten werd op de vooravond van Kerstmis het hele huis opgeruimd en daarna werd er uit de Bijbel gelezen of naar de Kerk gegaan. Op Kerstdag ging men weer naar de Kerk en men bleef dan voor de rest van de dag thuis. Een tweede Kerstdag kende men toen nog niet maar omdat men soms vrij was ging men dan bij familie op bezoek.

Raar maar waar want in de vorige eeuwen werd het Kerstfeest nu eens hier en dan daar binnengehaald in de kerk of geweerd uit de kerk. De Engelse puriteinse leider Oliver Cromwell verbood het Kerstfeest van 1647 tot 1660,omdat hij geloofde dat feesten een schande was op de heiligste dag van het jaar. Maarten Luther zag in een met kaarsen verlichte Kerstboom een preekillustratie om zijn kinderen te wijzen op het licht in de wereld. De huidige tradities zijn van land tot land verschillend en zijn ook al lang niet even oud.

Duidelijk is dat de Amerikaanse kerstgewoonten overal elders doordringen zelf in ons land.

 

 

Een gezegend Kerstfeest aan allen,

Paul

 

 

 

16:54 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |