04-12-08

Rondom Kerst...

kn_586003_Kerststal570

Beste mensen,

 

Wij zijn in de adventstijd en kijken uit naar Kerstmis. Persoonlijk  vind ik dat het mooiste feest van het kerkelijk jaar.

Veel mensen over heel de wereld vieren Kerstmis. Maar waarom toch? De meesten weten dat met Kerstmis de geboorte van Jezus herdacht wordt, maar waarom precies in de winter? Want Jezus is in de zomer of herfst geboren. ’s Winters lagen de herders nooit in het veld te slapen omdat het veel te koud is. Als we willen weten hoe dat komt moeten we heel ver in de tijd terug.

Ten eerste is het woord kerst een Germaanse vorming van het Grieks. Vb:Het woord kerstenen betekend bekering tot Jezus Christus. Kerstfeest is gewoon Christusfeest. Kerstmis een mis bij de Rooms Katholieken waar de geboorte van Christus herdacht word werd het eerst gevierd op 25 december in 335 in Rome. De Rooms katholieke kerken en ook de protestanten vieren het nog steeds op die dag maar de Orthodoxe kerken vieren het op 9 januari.

Waar komt die 25 december nu eigenlijk vandaan? De keuze van die maand houdt waarschijnlijk verband met de zonnewende,de geboorte van het licht. Dit werd gevierd op 21 december. Men vierde hierbij de geboorte van de zon en het licht op de kortste dag van het jaar. Het gebruik van kaarsen is daaruit voortgekomen. Men vierde de geboorte van Christus Waarschijnlijk op het zelfde moment omdat Jezus ook met het licht wordt vergeleken. Men noemt Hem ook het licht van de wereld.

Vroeger vierde men Kerstmis  ook niet zo uitbundig als nu. Eerder aan de sobere kant. Een kerstdiner bestond niet. Bij de Protestanten werd op de vooravond van Kerstmis het hele huis opgeruimd en daarna werd er uit de Bijbel gelezen of naar de Kerk gegaan. Op Kerstdag ging men weer naar de Kerk en men bleef dan voor de rest van de dag thuis. Een tweede Kerstdag kende men toen nog niet maar omdat men soms vrij was ging men dan bij familie op bezoek.

Raar maar waar want in de vorige eeuwen werd het Kerstfeest nu eens hier en dan daar binnengehaald in de kerk of geweerd uit de kerk. De Engelse puriteinse leider Oliver Cromwell verbood het Kerstfeest van 1647 tot 1660,omdat hij geloofde dat feesten een schande was op de heiligste dag van het jaar. Maarten Luther zag in een met kaarsen verlichte Kerstboom een preekillustratie om zijn kinderen te wijzen op het licht in de wereld. De huidige tradities zijn van land tot land verschillend en zijn ook al lang niet even oud.

Duidelijk is dat de Amerikaanse kerstgewoonten overal elders doordringen zelf in ons land.

 

 

Een gezegend Kerstfeest aan allen,

Paul

 

 

 

16:54 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.