30-10-08

Agenda november

 

Lieve mensen,

           Weer is een maand voorbij gevlogen en zitten we al in november. De dagen zijn kort en donker maar toch kunnen we al vooruitkijken naar het feest van het licht.  Natuurlijk moet Haloween er eerst nog bijkomen. Onlangs heb ik nog gelezen dat ditfeest nu voorrang heeft op Kerstmis kwestie van vieringen en verkoop van allerlei pompoenen,heksen en lampjes. Waar gaan we eigenlijk naar toe?

 Op 30 november 1878 was het erger bij de opbouw van onze kerk.

Woensdag laatst,om 1 ure namiddag,is alhier een vreselijk ongeluk gebeurd: een metsersdiener, in het werk aan de opbouw van den geuzentempel,klom den ladder op met eenen bak moortel op de schouders en had het uiteinde van dezelfden vast toen de ladder eensklaps brak en de jongen met zijnen vracht neerstortte.

Schrikkelijk gewond en in eenen hopelozen toestand, heeft men de ongelukkige naar zijne woonst gedragen.

Tot heden toe overleeft de arme werkman nog zijnen vreselijken val,maar is nog niet tot spraak gekomen ( De Mandelgalm, 30 november 1878).

 

Als we daar nu aan denken moest er toen zwaar gewerkt worden. Mortel en stenen moesten op de schouders naar boven gebracht worden. Nu met al die moderne kranen en hoogtewerkers is dat al veel beter en ze zouden nog klagen.

           Vroeger waren de werklieden kapot gewerkt maar toch moeten het sterke mensen geweest zijn. Wat aten ze? Patatten,brood,pap en groenten en een schelle van de zeuge.

Onze voorouders waren toch een sterk ras.

Groeten,

Paul

  • Voor de vrouwen 

           Op 12 oktober wilden we nog eens profiteren van de zon en de mooie herfstkleuren. Martyn, onze specialist inzake wandelingen, stippelde er een uit op de Kemmelberg, meteen ook goed voor onze conditie. We besloten om deze namiddag daarvan mee te genieten, en mee te stappen.

           We werden beloond met een stralende zon, het was gewoon een zomerdag, een prachtige streek en gezelligheid en plezier in ons  kleine groepje.

Op 9 november  komen we weer samen in de kerk om zicht te krijgen op wat de profeet Zefanja te vertellen heeft.

Alle vrouwen worden dan verwacht op 14.30u in de kerk.

Frieda

 

 

  • Bijbelstudie.

 Op woensdagavond 12 november om 20.00uur in de kerk
Wij willen Psalm 94 van naderbij onderzoeken.
Iedereen is van harte welkom.
Namens de kerkenraad,

dominee Eberson.

 

  • Nieuwe gemeentebrochure omtrent Israel

Vorig jaar was er een gemeentebrochure over de “Musicerende Luther”.

Dit werd door de vzw De Geuzentempel een nieuwe brochure uitgegeven.
Het thema was vlug gevonden in de vieringen rond zestig jaar Israël. Na een tafel van Israëlproducten en een fototentoonstelling is er dus een afsluitende brochure die we warm kunnen aanbevelen.

De brochure noemt:

Kennismaking met een zestigjarige.
Israël 60

 

Aan deze brochure schreven mee:

-          Rony Boonen, lid van de gemeente, journalist Joods Actueel,

-          Louis Davids, ere-voorzitter Joods Actueel,

-          Danny Rouges, Werkgroep Jodendom VPKB

-          Rabbi Aharon Malinski,

-          Herwig Huygebaert, dirigent regiokoor Laus Deo, musicus

-          Ds. Alexander Eberson

 

 

Prijs van de brochure 3 euro en voor 5 euro wordt ze u toegestuurd.

Bedrag eventueel over te maken op rekening 001-1564102-53, tnv De Geuzentempel,
Jan Mahieustraat 21, 8800 Roeselare.

 

 

15:58 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bijbelstudie vrouwen, brochure |  Facebook |

09-10-08

DOE GOED

Tel Aviv

Ik ben de Here, Uw God, die U leert opdat het U goed ga.  Jesaja 48

Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want ter zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen allen, maar meest van allen de huisgenoten des geloofs. Galaten 6: 9,10.

Laat zo Uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij Uw goede werken zien en Uw Vader, die in de hemelen is verheerlijken. Matteüs 5.

 

Broeder, zuster,

Goed doen aan allen…

“Nee”, zegt iemand, “goed doen voor iedereen, onzin dat lukt niet. Dat proberen alleen al is onmogelijk”.

“Hulpverlening is onzin”, zeggen anderen.

Maar in de tussentijd, met al dat gefilosofeer, gebeurt er niets en dan mogen we toch nog dankbaar zijn voor de vele mensen die zich hiervoor geven.

Trouwens broer, zus, hoe zou het met ons gesteld zijn indien God niet ook naar ons, ondanks alles, in Zijn goedheid Zijn vergevende hand toch heeft uitgestrekt in Jezus?

Wat als Hij had gezegd: heeft geen zin, ze vallen toch steeds weer terug dat stelletje ondankbare mensen en ze willen mijn liefde helemaal niet...

 In de bijbelverhalen en in Gods woord algemeen zien we hoe de Here Jezus tussen de mensen in liep en hoe Hij ons liet zien in woord en daad hoe Hij aan dat Koninkrijk van Zijn Vader reeds gestalte gaf.

De Heilige Geest leert ons Jezus als volgeling in dankbaarheid te volgen.

We lezen en leren in en uit Gods Woord: hoe dat zit met die liefde van God voor Zijn Schepping en schepselen; we leren hoe Hij door de mond van profeten en door Jezus zelf het opneemt voor ons en vraagt om het ook op te nemen voor onze medemens die in nood zit.

God laat ons in Zijn Woord horen: Ik doe dit en geef U Mijn Woord, opdat het U goed ga..

Christus wil, dat we goed doen naar God, naar onszelf en naar onze medemens.

Goed doen, daar heeft Paulus het ook over.

De maat, de norm van dit goed doen is niet de waan van alledag, maar is wat Gods woord ons geeft. Waar dus God Zijn licht op laat schijnen.

Galaten 6 vraagt aan ons om goed te doen naar onze naasten, ook al weten wij bijv. niet altijd al het fijne van zijn, haar problemen, of hoe ze er in zijn geraakt en toch helpen.

Helpen moet…

Hulp bieden is moeilijk, want toch wil de hulpverlener weten hoe en wat kan ik helpen, zodat het iets meer wordt dan pleisters en verband uitdelen. Goed doen, ja maar ook om sturing te geven aan een nieuwe mogelijkheid tot toekomst. Een vermoeiende uitdaging dus.

En toch moet het blijven gebeuren... helpen moet.

De gemeente van Christus hoort te helpen, maar niet zonder haar identiteit kenbaar te maken, ook niet om je puur zelf te strelen zie ons eens, ook niet om te vissen naar dankjewel.

Mag onze hulp iets weergeven van een zaaier, die niet omkijkt bij het zaaien. Mag onze kleine hulp iets weergeven van: kijk we doen omdat het vrucht is van ons christelijk geloofsleven, dat wij in woord en daad willen leven en geven.

Daarom hoe dan ook, de gemeente van Christus moet wel in haar helpen herkenbaar blijven als christelijke gemeenschap. Helpen en dat klinkt misschien wel heel nuttig/pragmatisch omdat wij dat zelf versterkend, getuigend nodig hebben. Voor de toekomst geloofwaardig naar binnen en buiten de gemeenschap.

We worden als christenen in en uit Gods woord geroepen en opgeroepen om goed te doen.

Christus’ woord en daad wil versterkend, getuigend werken naar binnen (in het eigen christelijke huisgezin) als naar buiten (de eigen stad).

Het is dan misschien dat wij alleen op die manier alleen een oogst mogen verwachten.

Wie alleen met eigen zegen, plezier en verdriet bezig is, zal nooit het rijke leven ontdekken dat Christus namens God de Vader al Zijn schepselen wenst aan te bieden.

Wie echter leeft in de kracht van de Heilige Geest zal zich ondanks alle tegenwind blijvend de vraag durven stellen: Here wat wilt U dat ik aan goeds doe? Voor U, voor mij en mijn naaste bestwil.

Waar Christus als koning heerst, mogen geen arme onderdanen zijn. Bij deze koning horen woord en daad geloofwaardig eenstemmig te zijn. Het een kan bij hem niet zonder het andere. Dit voorkomt scheefgroei, organisaties die bijv. niet meer stilstaan bij hun C. of K., of die alleen nog maar draaien om banen of ego' s, groot maken op de rug van…

Het Woord is broodnodig, want het voorkomt ook dat het oorspronkelijk enthousiasme veranderd in frustraties. Want wie zich inzet voor anderen weet en bemerkt bij zich zelf dat het best geestelijk, lichamelijk vermoeiend kan zijn, ja zelfs frustrerend. Er zijn nl. tal van hulpvragende appels in de mand met hier en daar soms oogsten vol rotte appels.

Hoe vaak ook vragen hulpverleners zich af: waar blijft de dank, en al die problemen en al die tegenstand. En waar hulpverleners vandaan halen en ach onze vurigheid, ze wordt zo gedoofd door de kilheid op onze weg..zijn ze nu allemaal tegen ons?

 

En toch Paulus blijft bij zijn oproep om het niet op te geven: hij schrijft: weet te zijner tijd zullen wij ook maaien...indien we maar niet verslappen.

Als christen weten wij en geloven wij dat de Heilige Geest ons opwekt en aanzet tot naastenliefde en solidariteit hetzij in eigen gemeente als ook naar buiten toe.

In die Geest mogen wij goed doen. De oogst die je dan vandaar uit mag binnen halen indien je dan niet verslapt hebt, die oogst is dan een gave van Hem aan Hem en ons.

Het is die kennis die een Christen bescheidenheid, geduld leert.

Wie echter sneller, meer, groter, naar dankbriefjes vist en schouderklopjes op een hoop wil, die verwacht te veel en kan het geduld volgens mij niet opbrengen, dat een boer moet opbrengen voor hij kan overgaan tot het binnenhalen van een oogst.

U en ik die dan niet wachten kunnen, wij lijken dan op een kind dat elke dag opnieuw gaat kijken of het zaadje, dat hij geplant heeft,  niet gegroeid is en als niet weer water en weer ploegen..

Laten we de belofte die ons de Geest geeft, die ook in Paulus al werkzaam was en ook in U wil werken, op Zijn beloften nemen.

Te zijner tijd zullen wij wel maaien en oogsten. Als we uit dit Woord willen leven en handelen, geeft ons dit Woord een gezonde geest, een gezonde moed en spoort het ons blijvend aan om getuigend goed te doen naar broer en zus in eigen kring als ook naar buiten toe.

De hulp die wij hen dan bieden, mag voor hen dan een onverwachte steun in hun rug zijn om niet te verslappen, omdat er ook nog mensen zijn die meebidden, meedenken en meedoen.

Dit jaar dus werd er in de kerkenraad van september beslist om goed te doen naar huisgenoten in Ieper als ook naar buiten.

Financieel willen wij de collecte van de oogstdienst geven aan de Protestantse gemeente Ieper en de goederen die wij mogen ontvangen naar aanleiding van de oogstdienst doorgeven aan de V.Z.W.De Graancirkel.

De eerste christengemeente viel op door haar liefde aan buitenstaanders. Waar liefde leeft, valt ze op zoals ook een stad op een berg opvalt en een licht op een kandelaar in de duisternis.

Laat dan zo uw licht schijnen voor de mensen (naar binnen in uw eigen gemeente als naar buiten) opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is verheerlijken.  

 

 

Nieuwe Gemeentebrochure

 

Vorig jaar was er een gemeentebrochure over de 'Musicerende Luther',

dit jaar mocht de V.Z.W. De Geuzentempel een nieuwe brochure uitbrengen.

Het thema werd al snel gevonden in de vieringen rond zestig jaar Israël.

Na een tafel met Israëlproducten en na een fototentoonstelling is er dus nu een afsluitende brochure.

 

De brochure noemt

 

KENNISMAKING MET EEN 60-JARIGE,

ISRAEL 60

 

aan de brochure schreven mee: de heer R.Boonen (lid van onze gemeente en red. lid kerkbode), de heer Louis Davids, D. Rouges, rabbi A. Malinsky en afsluitend de bijdrage van de heer H. Huygebaert (dirigent van ons eigen regiokoor Laus Deo).

 

Prijs voor de brochure 3 euro en voor 5 euro wordt ze U toegestuurd.

Bedrag eventueel over te maken op rekening 001-1564102-53, tnv. De Geuzentempel met het adres van de kerk.

 

 

Inzameling kleding voor Sierra Leone

 

Vorig jaar en het jaar daarvoor werd er via onze kerk kleding ingezameld voor Sierra Leone.

Mochten er nog mensen zijn met kleding die niet meer gebruikt wordt, doe ze dan naar ons..

Sluiting van inzameling is tot en met november, in december worden ze verstuurd.

Met dank namens kerkenraad en de heer E. Abu.

 

 

 

15:55 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

DOE GOED

Ik ben de Here, Uw God, die U leert opdat het U goed ga.  Jesaja 48

 

Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want ter zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen allen, maar meest van allen de huisgenoten des geloofs. Galaten 6: 9,10.

 

Laat zo Uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij Uw goede werken zien en Uw Vader, die in de hemelen is verheerlijken. Matteüs 5.

 

Broeder, zuster,

Goed doen aan allen…

“Nee”, zegt iemand, “goed doen voor iedereen, onzin dat lukt niet. Dat proberen alleen al is onmogelijk”.

“Hulpverlening is onzin”, zeggen anderen.

Maar in de tussentijd, met al dat gefilosofeer, gebeurt er niets en dan mogen we toch nog dankbaar zijn voor de vele mensen die zich hiervoor geven.

Trouwens broer, zus, hoe zou het met ons gesteld zijn indien God niet ook naar ons, ondanks alles, in Zijn goedheid Zijn vergevende hand toch heeft uitgestrekt in Jezus?

Wat als Hij had gezegd: heeft geen zin, ze vallen toch steeds weer terug dat stelletje ondankbare mensen en ze willen mijn liefde helemaal niet...

 

In de bijbelverhalen en in Gods woord algemeen zien we hoe de Here Jezus tussen de mensen in liep en hoe Hij ons liet zien in woord en daad hoe Hij aan dat Koninkrijk van Zijn Vader reeds gestalte gaf.

De Heilige Geest leert ons Jezus als volgeling in dankbaarheid te volgen.

We lezen en leren in en uit Gods Woord: hoe dat zit met die liefde van God voor Zijn Schepping en schepselen; we leren hoe Hij door de mond van profeten en door Jezus zelf het opneemt voor ons en vraagt om het ook op te nemen voor onze medemens die in nood zit.

God laat ons in Zijn Woord horen: Ik doe dit en geef U Mijn Woord, opdat het U goed ga..

Christus wil, dat we goed doen naar God, naar onszelf en naar onze medemens.

Goed doen, daar heeft Paulus het ook over.

De maat, de norm van dit goed doen is niet de waan van alledag, maar is wat Gods woord ons geeft. Waar dus God Zijn licht op laat schijnen.

Galaten 6 vraagt aan ons om goed te doen naar onze naasten, ook al weten wij bijv. niet altijd al het fijne van zijn, haar problemen, of hoe ze er in zijn geraakt en toch helpen.

Helpen moet…

Hulp bieden is moeilijk, want toch wil de hulpverlener weten hoe en wat kan ik helpen, zodat het iets meer wordt dan pleisters en verband uitdelen. Goed doen, ja maar ook om sturing te geven aan een nieuwe mogelijkheid tot toekomst. Een vermoeiende uitdaging dus.

En toch moet het blijven gebeuren... helpen moet.

De gemeente van Christus hoort te helpen, maar niet zonder haar identiteit kenbaar te maken, ook niet om je puur zelf te strelen zie ons eens, ook niet om te vissen naar dankjewel.

Mag onze hulp iets weergeven van een zaaier, die niet omkijkt bij het zaaien. Mag onze kleine hulp iets weergeven van: kijk we doen omdat het vrucht is van ons christelijk geloofsleven, dat wij in woord en daad willen leven en geven.

Daarom hoe dan ook, de gemeente van Christus moet wel in haar helpen herkenbaar blijven als christelijke gemeenschap. Helpen en dat klinkt misschien wel heel nuttig/pragmatisch omdat wij dat zelf versterkend, getuigend nodig hebben. Voor de toekomst geloofwaardig naar binnen en buiten de gemeenschap.

We worden als christenen in en uit Gods woord geroepen en opgeroepen om goed te doen.

Christus’ woord en daad wil versterkend, getuigend werken naar binnen (in het eigen christelijke huisgezin) als naar buiten (de eigen stad).

Het is dan misschien dat wij alleen op die manier alleen een oogst mogen verwachten.

Wie alleen met eigen zegen, plezier en verdriet bezig is, zal nooit het rijke leven ontdekken dat Christus namens God de Vader al Zijn schepselen wenst aan te bieden.

Wie echter leeft in de kracht van de Heilige Geest zal zich ondanks alle tegenwind blijvend de vraag durven stellen: Here wat wilt U dat ik aan goeds doe? Voor U, voor mij en mijn naaste bestwil.

Waar Christus als koning heerst, mogen geen arme onderdanen zijn. Bij deze koning horen woord en daad geloofwaardig eenstemmig te zijn. Het een kan bij hem niet zonder het andere. Dit voorkomt scheefgroei, organisaties die bijv. niet meer stilstaan bij hun C. of K., of die alleen nog maar draaien om banen of ego' s, groot maken op de rug van…

Het Woord is broodnodig, want het voorkomt ook dat het oorspronkelijk enthousiasme veranderd in frustraties. Want wie zich inzet voor anderen weet en bemerkt bij zich zelf dat het best geestelijk, lichamelijk vermoeiend kan zijn, ja zelfs frustrerend. Er zijn nl. tal van hulpvragende appels in de mand met hier en daar soms oogsten vol rotte appels.

Hoe vaak ook vragen hulpverleners zich af: waar blijft de dank, en al die problemen en al die tegenstand. En waar hulpverleners vandaan halen en ach onze vurigheid, ze wordt zo gedoofd door de kilheid op onze weg..zijn ze nu allemaal tegen ons?

 

En toch Paulus blijft bij zijn oproep om het niet op te geven: hij schrijft: weet te zijner tijd zullen wij ook maaien...indien we maar niet verslappen.

Als christen weten wij en geloven wij dat de Heilige Geest ons opwekt en aanzet tot naastenliefde en solidariteit hetzij in eigen gemeente als ook naar buiten toe.

In die Geest mogen wij goed doen. De oogst die je dan vandaar uit mag binnen halen indien je dan niet verslapt hebt, die oogst is dan een gave van Hem aan Hem en ons.

Het is die kennis die een Christen bescheidenheid, geduld leert.

Wie echter sneller, meer, groter, naar dankbriefjes vist en schouderklopjes op een hoop wil, die verwacht te veel en kan het geduld volgens mij niet opbrengen, dat een boer moet opbrengen voor hij kan overgaan tot het binnenhalen van een oogst.

U en ik die dan niet wachten kunnen, wij lijken dan op een kind dat elke dag opnieuw gaat kijken of het zaadje, dat hij geplant heeft,  niet gegroeid is en als niet weer water en weer ploegen..

Laten we de belofte die ons de Geest geeft, die ook in Paulus al werkzaam was en ook in U wil werken, op Zijn beloften nemen.

Te zijner tijd zullen wij wel maaien en oogsten. Als we uit dit Woord willen leven en handelen, geeft ons dit Woord een gezonde geest, een gezonde moed en spoort het ons blijvend aan om getuigend goed te doen naar broer en zus in eigen kring als ook naar buiten toe.

De hulp die wij hen dan bieden, mag voor hen dan een onverwachte steun in hun rug zijn om niet te verslappen, omdat er ook nog mensen zijn die meebidden, meedenken en meedoen.

Dit jaar dus werd er in de kerkenraad van september beslist om goed te doen naar huisgenoten in Ieper als ook naar buiten.

Financieel willen wij de collecte van de oogstdienst geven aan de Protestantse gemeente Ieper en de goederen die wij mogen ontvangen naar aanleiding van de oogstdienst doorgeven aan de V.Z.W.De Graancirkel.

De eerste christengemeente viel op door haar liefde aan buitenstaanders. Waar liefde leeft, valt ze op zoals ook een stad op een berg opvalt en een licht op een kandelaar in de duisternis.

Laat dan zo uw licht schijnen voor de mensen (naar binnen in uw eigen gemeente als naar buiten) opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is verheerlijken.  

 

 

Nieuwe Gemeentebrochure

 

Vorig jaar was er een gemeentebrochure over de 'Musicerende Luther',

dit jaar mocht de V.Z.W. De Geuzentempel een nieuwe brochure uitbrengen.

Het thema werd al snel gevonden in de vieringen rond zestig jaar Israël.

Na een tafel met Israëlproducten en na een fototentoonstelling is er dus nu een afsluitende brochure.

 

De brochure noemt

 

KENNISMAKING MET EEN 60-JARIGE,

ISRAEL 60

 

aan de brochure schreven mee: de heer R.Boonen (lid van onze gemeente en red. lid kerkbode), de heer Louis Davids, D. Rouges, rabbi A. Malinsky en afsluitend de bijdrage van de heer H. Huygebaert (dirigent van ons eigen regiokoor Laus Deo).

 

15:55 Gepost door Rony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |