02-06-08

JEZUS ROEPT ONS OP

Lucas 6: 46-49

 

..Wat noemt gij mij Here, Here, en doet niet wat ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt

en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand,

die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval.

 

In dit beeld dat de Here Jezus ons hier geeft, laat Jezus ons in het kort zien, zo het verhaal ook in Matteus, wie toegelaten wordt in het Koninkrijk der Hemelen.

Jezus weet dat er tal van mensen zijn die zich inkleden in mooie geloofswoorden en geloofskledij.

De norm wie is echt en wie is de wolf, vermomd als lammetje, die norm zet Hij alleen.

Denk hier ook maar aan het beeld van de splinter en de balk in Matteus 7 en Hij die meent te staan zie toe dat hij/ zij niet valt.

Los dus van ons ik, los dus van onze wankele norm en tijdsgeest, geeft God de Vader verduidelijkend in Jezus’ woorden en daden, hoe Hij kijkt, oordeelt en wie Hij toelaat in Zijn Koninkrijk. God beproeft ons hart...

Het verhaal: Tal van mensen komen naar Jezus luisteren, velen noemen zich Zijn volgelingen. Maar dat alleen is voor Jezus niet genoeg, ja het heeft zelfs geen waarde wanneer bij het Woord/woord niet ook de daad gevoegd wordt.

'Wat noemt gij Mij dan Here, Here als je toch niet doet wat Ik zeg?'

 

Onder Gods gehoor heb je verstandige als ook dwaze mensen …

Als u komt om echt te luisteren dan bent u als een mens, die een huis bouwt en die gegraven en uitgediept heeft tot hij een rots gevonden heeft waar hij zijn fundament kan leggen.

Hier is dus een mens bewust, berekend, weloverwogen aan het werk geweest om zijn levens/geloofshuis op te trekken. Deze verstandige mens met misschien als levensmotto 'ik bezin, eer ik begin' wil zijn huis optrekken, op een rots en daarop een fundament dat onder welke omstandigheden dan ook stevig blijft staan.

Benodigdheden een goede basis, onbeweeglijk. Een rots die hij niet vindt in zich zelf… maar die hij vindt in wat door tijd, omstandigheden en voorouderlijke ervaringen zich bewezen heeft als standvastig en stevig.

En zo graaft de man en graaft de vrouw totdat ze vinden wat stevig genoeg is waarop het huis gebouwd kan worden.

De gevaren blijven niet uit: regen, storm, watervloed.

Maar wat blijkt, het huis houd stand.

Daar tegenover stelt Jezus een andere bouwer, die Hij noemt 'de dwaze mens'.

Hoezo dwaas? Nu, deze mens hoort en hoort maar doet niet wat Jezus hem opdraagt..hij, zij gaat gewoon door op hun manier van leven, komen luisteren, laten hun ik niet los, vertrouwen Jezus’ woorden niet, handelen er dus niet naar.

Deze toehoorder is dus een mens, die zijn huis bouwt op aarde zonder stevig fundament en zonder de rots tot zijn behoud.

Toen nu ook hier de storm, de regen en watervloed kwam, stortte het huis in en werd tot een bouwval.

 Gelukkig Jezus zet de norm.

Jezus leert ons..Ik ken mijn hoorders… U kunt luisteren en luisteren… Mijn hoorders gaan het water in gelijk alle eenden doen, goed ingevet met hun “ ik “ dat niets of niemand meer toelaat en zo gaan en komen ze ook weer onder Mijn woorden uit..niet veranderd..hoe kan Mijn Geest dan Zijn werk doen?

Je kan uiterlijk mee zijn, je kan mooie geloofskleding aanhebben..maar of je nu echt luistert dat hangt ervan af of je je hart nu daadwerkelijk aan de Here Jezus durft toe te vertrouwen...

Daden mogen er zijn, maar alleen de Here Jezus zet dus in Zijn Woord de norm of u en ik ook van binnen echt werkelijk van harte de dingen doen, omdat Gods geest zijn werk kon doen; omdat u en ik, ons ik ook werkelijk aan de kant gezet hebben of omdat we mooie woorden gaven en mooie dingen lieten zien om te gelijken op de rest van de gelovigen om ons heen..

Gelukkig Jezus zet de norm wie mag ingaan in dat Koninkrijk der hemelen van Zijn Vader en niet wij..

Christus roept ons met Zijn Woord op tot de daad..

 

Laat los Uw ik ...

 Jezus zei:

Ik wil je helpen, o, mijn kind;

je last mag je mij geven.

Al je zorgen neem Ik gerust op Mij,

Op heel je levensweg wil Ik er zijn,

Doch weet, onthoud dit goed:

Al je zorgen, al je vragen, al je wakker zijn

’t zal niet baten..

Jouw lasten kan Ik slechts dragen

Als Ik je rots mag zijn ’.

 

15:27 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jezus gebed |  Facebook |