22-02-08

OP WEG NAAR PASEN

 golgota-mini

  

 

Die discipel die Jezus liefhad,

zei tot Petrus: Het is de HEER.'

(Johannes 21: 7)

Het is de Here, riep de discipel die Jezus lief had Petrus toe.

Met Petrus waren de leerlingen weer gaan vissen. Niet een vissen van mensen, zoals Jezus hen vroeger had opgedragen, maar vissen uit de zee van Tiberias.

Wat zullen ze moe geweest zijn van alle spanningen van de afgelopen weken? Wat was er veel gebeurd, wat was er allemaal met hun geliefde meester gebeurd?

Hun levenscheepje was flink op en neer gegaan en nu waren de leerlingen weer aan het werk gegaan alsof het hen innerlijk niet geraakt had.

Waarschijnlijk had het hun wel geraakt. Er waren trouwens ook van die verhalen waarin gezegd wordt dat men Jezus gezien had en zelf waren ze ook getuigen geweest van zijn verschijning in hun midden.

Petrus riep: Kom weer aan het werk...vissen en de anderen gingen hier waarschijnlijk schoorvoetend mee akkoord… zullen we zeggen: werken om te eten en misschien ook werken om te vergeten.

Geestelijk en lichamelijk moe en dan plots aan het strand, iemand. De anderen herkennen Hem niet maar die ene leerling wel. Hij ziet Jezus en roept: 'Het is de Here'.

De anderen niet, vreemd toch, onbegrijpelijk, hoe kunnen ze? Christus’ kruis zo snel vergeten.

Je zou jaloers op Jezus' leerlingen zijn, dat zij drie jaren lang met Jezus mochten optrekken, eten en praten en dan nog niet herkennen? Maar wie zijn wij, zijn wij beter, herkennen wij nog wel Jezus’ hand in ons leven? Hoe Hij van alles probeert om ons te laten zien dat Hij zich wel degelijk druk maakt om ons?

En toch die vragen, die twijfels…

Waren die leerlingen dan al die tijd slechts kijklustige toeschouwers geweest en was alleen die ene er ook daadwerkelijk bij betrokken? Had het kruis: Gods liefde voor hen en ons, hen totaal niet geraakt?

Ach, onze vragen en ons kennen, het is allemaal zo verstandelijk klein beperkt en weer Jezus die roept: 'doe anders, gooi uw netten rechts over uw scheepje en dan zult ge vangen, meer en veel meer dan ge ooit dacht.'

Er is, zo lijkt Jezus ons te willen zeggen, wanneer u in Mij gelooft: eten en zorg in overvloed meer dan u verstandelijk kunt vatten. Zie toch, ik heb het u allemaal al eens laten zien, zie ik heb de dood overwonnen… de dood overwonnen.

Kunnen we dit wonder wel vatten dat Jezus ons liet zien; de dood, de zonde heeft vanaf nu geen grip meer op u. Geloof in Mij en ge hebt het eeuwig leven.

Wie gelijk die ene leerling gelooft, die houdt zijn blik wat er ook aan dood komt steevast gericht op Jezus de levende. Jezus, die de dood heeft overwonnen; de dood die Hem dacht gevangen te nemen maar die door Jezus gevangen en overwonnen werd. Geen steen kon Jezus gevangen houden, gelijk geen put Jozef en geen kuil Daniël gevangen kon houden. Wie gelooft, die ziet Jezus en zal niet zo lief klein emotioneel menselijk geloven gelijk Petrus… van die hup het water in omdat daar Jezus is..steeds weer afhankelijk van wat er om hem heen gebeurde… Die ene leerling wist en geloofde van binnen uit: Jezus leeft al mogen de golven uiterlijk en innerlijk nog zo te keer gaan op mijn levensscheepje, dan nog houd ik mijn blik blijvend gericht op Jezus.

Weet en geloof van harte dat Jezus er is en dat Hij leeft om u en mij ten alle tijde te willen verzorgen.

Voor allen die Hem liefhebben: Hij leeft en zij die Hem liefhebben met Hem.

 

 

18:36 Gepost door Rony in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actueel pasen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.