19-01-08

Rondom de Geuzentempel

Lieve mensen,

 

Ik zie het jaar 2008 heel blij tegemoet. Toch weet en zie ik dat niet iedereen dat kan. Sommige mensen hebben echt tegenwind, anderen zijn alleen maar bang, want wat voor ons ligt kennen we niet altijd. Toch kan het niet anders, als we vooruitgaan worden we geconfronteerd met veranderingen, met nieuwe dingen. Er wordt van ons verwacht dat we erover nadenken, ons aanpassen en/of opbouwende opmerkingen maken. Aan al de mensen die het niet lukt om in vertrouwen vooruit te kijken wilde ik graag op het hart drukken dat we een Heer hebben die voor ons zorgt. Om onze houding daarbij te bepalen maak ik jullie graag attent op een lied in ons liedboek. En dan zingen we:

Laat Hem besturen waken,’t is wijsheid wat Hij doet!

Zo zal Hij alles maken, dat g’u verwondren moet,

als Hij, die ALLE macht heeft, met wonderbaar beleid

geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

Als we overal aan deelnemen hebben we een druk gemeenteleven.

Naast de normale zondagse kerkgang kun je elke donderdag om 19.00u oefenen om de gemeentezang nog te verbeteren, en elke vrijdag om 19.30u komen mee bidden voor alle noden in de wereld, zowel veraf als dichtbij.

Zondagnamiddag 10/2 komen de vrouwen samen om 14.30u in de kerk. We hebben besloten voortaan samen te komen in de kerk, enerzijds denken we dat de kerk centraler gelegen is dan onze respectievelijke woonkamers, anderzijds hopen we daarmee de drempel te verlagen voor de inlandse vrouwen. We lezen in de bijbel, we praten bij, we leren borduren, en dat alles bij een hapje en een drankje dat we zelf meebrengen.

Woensdag 13/2 is er bijbelstudie om 20.00u in de kerk. Wie er vorige keer niet bij was heeft een boeiende avond gemist.

Op 20/2 komt eerst de bestuursraad bijeen om 18.45u, daarna vergadert de kerkenraad om 19.30u.

Ik wilde jullie er nog aan herinneren dat mijn plaats in de kerkenraad vrij komt, wie neemt ze in?

Dank aan allen die hun abonnement voor ons krantje reeds betaalden (5 euro), dank aan hen die lidgeld betaalden voor de VZW (2.50 euro), dank aan hen die er nog een gift bovenop deden en alsjeblieft aan hen die dit nog moeten doen.

Ik wens jullie een gezegende maand.

 

Frieda.

 Afbeelding2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZW « de Geuzentempel »

Omdat het bestaan van de VZW niet altijd voor iedereen duidelijk is, willen we graag het doel eens toelichten.

De taak van de VZW is vooral ondersteunend dus je zou kunnen zeggen waar de ‘officiële’ eredienst ophoudt, begint het werk van de VZW. Een heel aantal initiatieven ter bevordering van het gemeentelijk welzijn, van de saamhorigheid en vorming wordt financieel gesteund door de VZW. Denkt u hierbij aan het wekelijks kopje koffie mèt koekje, het glaasje fruitsap voor de kinderen, een kaartje voor uw verjaarsdag, ondersteuning van de vrouwenkring, het openstellen van de kerk voor bezoekers, bijv. tijdens de batjes, een uitstap met de gemeente of persoonlijke steun aan een gemeentelid die dit nodig heeft. De kosten die uit deze initiatieven voortvloeien kunnen niet ondergebracht worden in de boekhouding van de kerk en dat is waarom VZW “de Geuzentempel” werd opgericht. Iedereen kan lid worden van de VZW, de jaarlijkse bijdrage is minimum 2,50 euro per persoon. Dit geld wordt integraal besteed ten goede van onze gemeente. Het bestuur draagt uw lidmaatschap dan ook een warm hart toe.

 


10:16 Gepost door Rony in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gemeenteleven |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.